Nerezine

LUČKA KAPETANIJA RIJEKA
 
Lučka ispostava
NEREZINE
V. Spinčića 4
51554 Nerezine
Tel.: +385 51 237 380
Kapetan ispostave -
Broj telefona +385 51 237 380
Broj Faxa -
E_mail dorian.marcelja@pomorstvo.hr
Radno vrijeme Ispostava Nerezine radi sezonski.
Od 2. srpnja do 23. rujna 2019. godine
Od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati
Radno vrijeme sa strankama (-) Ispostava Nerezine radi sezonski.
Od 2. srpnja do 23. rujna 2019. godine
Od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati
Prijam stranaka od 08:00 do 13:00 sati
Odmor: 11:00 do 11:30
Napomena: Lučka ispostava ne radi nedjeljom i blagdanom.
Službujući djelatnik Dorian Marčelja.