Koordonirano traganje za dvije nestale osobe u Zadarskom akvatoriju / 31.03.2020. - DOPUNA INFORMACIJE

Jutros od 07.00h nastavljeno je koordonirano traganje za dvije nestale osobe u Zadarskom akvatoriju.

Akcija traganja i spašavanja pokrenuta je iz Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka) u subotu, 21. ožujka u 11.47h, kada je zaprimljena telefonska dojava o nestanku dvije muške osobe, N.L i D.B., obojica državljani Republike Hrvatske, koji su dan prije (petak, 20. ožujka), isplovili iz gradske luke u Biogradu na moru, bijelo-plavom brodicom dužine 4,5 metara, pogonjenom sa dva vanbrodska pogonska stroja, od kada sa njima nije uspostavljena nikakva komunikacija.

Opsežnu akciju traganja i spašavanja MRCC Rijeka koordinira sa nadležnom Lučkom kapetanijom Zadar, Pomorskom policijom Zadar te pomorskim i zračnim jedinicama Obalne straže, dok je prema svim sudionicima u pomorskom prometu u području traganja, upućena obavijest o nestalima putem obalnih radio postaja.

Jučerašnje cjelodnevno traganje, koje se provodilo u sjevero-zapadnome dijelu Zadarskog akvatorija, između otoka Molata, Sestrunja, sjevernih dijelova otoka Ugljana i Vira te u priobalju Privlake, Petrčana i Zatona nije rezultiralo pronalascima, stoga je privremeno obustavljeno tijekom noći.

Tijekom jučerašnjeg dana (22. ožujka) akcija je prisnažena zračnom potragom, koja je započela u 09.30h angažmanom zrakoplova tip 'Pilatus', koji je obavljao prelete u području traganjan do 15.00h.

Jučerašnja akcija privremeno je obustavljena u 17.50h, zbog smanjene vidljivosti uzrokovane sve jačim udarima bure i zalaskom sunca te su iz MRCC Rijeka sve angažirane potražne jedinice uputili na privezišta.

Pred kraj jučerašnje akcije u potragu su se uključili i pripadnici Hrvatske gorske službe traganja i spašavanja (HGSS), koji su obavili zračno traganje dijela arhipelaga helikopterom tip 'MI-8', koji HGSS-u, koji im je na zahtjev dan na raspolaganje od strane Obalne straže.

MRCC Rijeka izvijesto je nadležnu Upravu sigurnosti plovidbe, resornoga Ministarstva mora, prometa i infrastrukture o tijeku današnje akcije traganja za nestalima, koja je obustavljena u 16.00h, zbog daljnjeg jačanja nepovoljnih vremenskih uvjeta te će se traganje za nestalima nastavno provoditi u okviru redovnoga nadzora sigurnosti plovidbe, u području nadležnosti Lučke kapetanije Zadar.

24.03.2020. - DOPUNA INFORMACIJE
Tijekom današnjeg dana iz nadležnosti Policijske uprave Zadarske zaprimljena je službena informacija o potvrdi identiteta tijela, koje je u sklopu koordinirane akcije traganja i spašavanja pronađeno u moru 21. ožujka, u 17.45h.

Nakon pronalaska tijela pristupilo se utvrđivanju identita te je jučer, 23. ožujka, nažalost i službeno potvrđen identitet N.L., jednoga od dvojice nestalih državljana Republike Hrvatske. Daljnje traganje za D.B., drugim nestalim, nastavlja se u okviru redovnoga nadzora sigurnosti plovidbe, u nadležnosti Lučke kapetanije Zadar.

31.03.2020. - DOPUNA INFORMACIJE
Dosadašnji intenzitet koordinirane akcije traganja i spašavanja prema nestalome uvelike ovisi o vremenskim uvjetima na moru, sukladno kojima je traganje intenzivirano u širem području zadarskiga sjevernog i sjevero-zapadnog akvatorija, kao i u broju te vrsti angažiranih jedinica.

Do danas je u koordiniranoj akciji Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka) u suradnji sa Lučkom kapetanijom Zadar, angažirano više plovila Kapetanije i pripadajućih lučkih ispostava, više plovila Pomorske policije Zadar, dva plovila te zrakoplov i helikopter iz sastava Obalne straže.

Uz navedene jedinice, iz nadležnosti MRCC Rijeka u potragu su povremeno angažirane privatne brodice, ribarski i putnički brodovi, a putem obalnih radio-postaja upućuju se obavijesti o nestaloj osobi prema svim sudionicima u pomorskom prometu, u području traganja.

Posljednja zračna potraga za nestalim obavljena je 28. ožujka, angažmanom zrakoplova tip 'Pilatus', iz sastava Obalne straže, nažalost bez rezultata.

S obzirom na jačanje nepovoljnih vremenskih prilika na moru, traganje se obavlja sukladno mogućnostima.

Pisane vijesti