Izjava o pristupačnosti

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Ministarstva mora, prometa i infrastrukture koje se nalazi na adresi https://mmpi.gov.hr/.  

Stupanj usklađenosti
Mrežno sjedište https://mmpi.gov.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom iz razloga neusklađenosti koje su prethodile zakonskoj odredbi, a isti su navedeni u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:
- neke slike i grafička rješenja nemaju pridružen prikladni opis, jer su kao takve migrirane u novo poslovno okruženje prije srpnja, odnosno, kolovoza 2018. i 2019. godine, ili unutar mrežnog sjedišta za određene sadržaje tog tipa nisu bila dostupna adekvatna tehnička rješenja;
- postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip;
- ne postoji mogućnost uključivanja opcije za automatsko ispravljanje grešaka pri unosu teksta;
- za dio sadržaja nisu korišteni jednostavni, čitljivi fontovi bez serif obilježja;
- ne postoji opcija uključivanja fonta za osobe s disleksijom;
- video zapisi ne sadrže podnaslove;
- dio postavljenih dokumenata nije dostupan u strojno čitljivom obliku;
- nismo u mogućnosti regulirati tekstualne formate, s obzirom da je isti zadan dizajnom mrežne stranice, u skladu s '.gov.hr' propozicijama Vlade RH, kao nositelja Projekta domenske tranzicije i redizajna mrežnih stranica tijela državne uprave.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 9. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
 
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.
 
Izjava je zadnji put preispitana 31. kolovoza 2021. godine, a Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture nastavno će redovito ažurirati ovu Izjavu, temeljem rezultata usklađivanja sadržaja sa zakonski propisanim parametrima, uz obrazloženje razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.
 
Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Ministarstva mora, prometa i infrastrukture korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: info@mmpi.hr

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnih sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti i ove mrežne stranice korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.