Vlada RH: Usvojeno Godišnje izvješće o radu i financijsko izvješće Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2018. godinu

Slika arhiva/VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Godišnje izvješće o radu i financijsko izvješće Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2018. godinu.

Sukladno svojoj nadležnosti Agencija je i tijekom protekle godine obavljala poslove vezane za sigurnost i zaštitu civilnog zračnog prometa, a osobito nadzor (inspekciju), certifikaciju i licenciranje zrakoplovnih subjekata u cilju osiguravanja kontinuiranog udovoljavanja zahtjevima za obavljanje zračnog prijevoza i drugih djelatnosti u zračnom prometu.

Ukupno je izvršen 751 nadzor sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa (543 planiranih nadzora i 208 neplaniranih nadzora), uz 96-postotnu realizaciju u odnosu na planirani broj nadzora.

Nadalje, provođene su aktivnosti vezane uz upravljanje sigurnosnim rizicima u skladu s nacionalnim i međunarodnim zahtjevima, kao i aktivnosti praćenja provedbe velikih infrastrukturnih projekata u području aerodroma.

Osim toga, Agencija je nastavila i s provedbom višegodišnjih razvojnih projekata, prije svega Projekta EMPIC za implementaciju standardnog softvera za civilne zrakoplovne vlasti te Projekta rekonstrukcije i sanacije poslovne zgrade.

Također, ostvarena je kvalitetna suradnja s domaćim i inozemnim nadležnim tijelima, dok je Izvješćem Europske agencije za sigurnost zračnog prometa potvrđena visoka razina obavljanja poslova u području sigurnosti civilnog zračnog prometa u Republici Hrvatskoj.

Vijesti iz medija