Vlada RH: Usvojeni prijedlozi Odluka o davanju suglasnosti na Odluke Županijskih skupština Splitsko-dalmatinske i Primorsko-goranske županije

Slika arhiva/VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluke Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije o izmjeni i dopunama Odluke o osnivanju lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije.

Usvojen je i Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije.

Naime, sukladno odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, županijska skupština utvrđuje lučko područje za sve luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja na svom području, u skladu s prostornim planovima i uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Usvajanjem današnjih Odluka daje se suglasnost na Odluke Županijskih skupština Splitsko-dalmatinske i Primorsko-goranske županije na način da se utvrđuje i povećava lučko područje luka otvorenih za javni promet za cca 360.000,00 m² na područja koja se u stvarnosti koriste kao lučka područja, a izvan su lučkog sustava. Donošenje ovih Odluka omogućit će osiguranje novih komunalnih vezova za potrebe domaćeg stanovništva.

Pisane vijesti