Vlada RH: Usvojen prijedlog Odluke o neprihvaćanju ponuda pristiglih temeljem obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma u uvali Luke, na dijelu k.o. Tisno

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila prijedlog Odluke o neprihvaćanju ponuda pristiglih temeljem obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma u uvali Luke, na dijelu k.o. Tisno.

Naime, temeljem Obavijesti Vlade Republike Hrvatske o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru, a koja je prethodno objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave, zaprimljene su tri ponude te je dana 28. srpnja 2017. godine održano njihovo javno otvaranje.

Uvidom u zaprimljene ponude ocijenjeno je kako niti jedna ponuda nije u skladu s gospodarskim značajem pomorskoga dobra koje je predmet natječaja, a samim time niti s politikom gospodarskog razvitka.

Budući da su točkom VIII. Obavijesti o namjeri davanja koncesije ponuditelji bili izričito upoznati da po objavljenom javnom prikupljanju ponuda Davatelj koncesije ima pravo neprihvaćanja svih pristiglih ponuda, donesena je odluka o neprihvaćanju ponuda.


Pisane vijesti