Unutarnja plovidba

 

Uprava unutarnje plovidbe predlaže politiku razvitka riječnog prometa, osigurava provođenje utvrđene politike i izvršava zakone i druge propise iz područja riječnog prometa, brodarstva, riječnih luka i vodnih putova, prijevoza i plovidbenih poslova.

Predlaže i priprema nacrte prijedloga zakona i drugih propisa, te regulativnih mjera za gospodarenje i upravljanje sustavom unutarnje plovidbe, poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svoga djelokruga.

Planira i prati provedbu projekata izgradnje prometne infrastrukture te programe za tehnološki razvitak i inovacije u unutarnjoj plovidbi.

Prati stanje uređenosti pozitivnih propisa Europske unije iz nadležnosti unutarnje plovidbe te predlaže i provodi postupke za prilagodbu pozitivnih propisa s propisima Europske unije.

Priprema nacrte prijedloga međunarodnih i međudržavnih ugovora, sporazuma, konvencija, rezolucija i drugih akata, sudjeluje u pregovorima za sklapanje, i provodi postupak za njihovo usvajanje.

Sudjeluje u radu i prati rad međunarodnih organizacija, i drugih međunarodnih subjekata iz područja unutarnje plovidbe.

Koordinira i nadzire rad lučkih uprava unutarnjih voda i Agencije za vodne putove.

Analizira stanje i predlaže programe razvitka vodnih putova, riječnih luka, brodarstva i poslovanje gospodarskih subjekata unutarnje plovidbe.

Prati stanje sustava sigurnosti unutarnje plovidbe i predlaže mjere za njegovo unaprjeđenje, koordinira inspekcijski nadzor sigurnosti riječnog prometa i reda u lukama unutarnjih voda.

Obavlja i poslove vezane za certifikaciju plovila, odnosno poslove Tehničkog nadzornog tijela prema Zakonu o plovidbi i lukama unutarnjih voda. Obavlja poslove operativnog upravljanja Riječnim informacijskim uslugama (RIS)

 

________________


ARHIVA