Propisi

 
Br.
Naziv propisa
Nadležnost
Objava
I.
Zakon o poštanskim uslugama
Postal Services Act
Zakon o poštanskim uslugama – redakcijski pročišćeni tekst
(Napomena – ovaj pročišćeni tekst nema pravnu snagu zakona i služi samo kao pomoć u razumijevanju i primjeni ovoga Zakona)
MMPI
Podzakonski propisi doneseni na temelju Zakona o poštanskim uslugama
1.
Pravilnik o obavljanju univerzalne usluge
Ordinance on Provision of Universal Service
HAKOM
 NN 41/13
2. Pravilnik o poštanskim markama
Ordinance on Postage Stamps
 MMPI
3 Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti
Ordinance on Payment of Fees for Carrying Out of Tasks of the Croatian Regulatory Authority for Network Industries
HAKOM NN 144/20
4. Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za zaštitu prava korisnika usluga
Ordinance on Functioning of the Commission for the Protection of Users' Rights
HAKOM  NN 52/15
5.
Pravilnik o službenoj iskaznici i znački poštanskog inspektora i o očevidniku poštanskog inspektora
Ordinance on Official Identity Card and Badge of Postal Inspector and on Register of Postal Inspector
 MMPI
II.
Zakoni o potvrđivanju međunarodnih ugovora koji se odnose na područje poštanskih usluga
1.
Ustav Svjetske poštanske unije sa Završnim protokolom
MMPI
2.
Zakon o potvrđivanju Petoga dodatnog protokola uz Ustav Svjetske poštanske unije, Šestoga dodatnog protokola uz Ustav Svjetske poštanske unije i Sedmoga dodatnog protokola uz Ustav Svjetske poštanske unije
MMPI
3.
Zakon o potvrđivanju Osmog dodatnog protokola uz Ustav Svjetske poštanske unije
MMPI
4.
Zakon o potvrđivanju Općih pravila Svjetske poštanske unije
MMPI
5.
Zakon o potvrđivanju Devetog dodatnog protokola uz Ustav Svjetske poštanske unije
MMPI
6. Zakon o potvrđivanju Svjetske poštanske konvencije sa Završnim protokolom MMPI NN -MU 2/19
7. Zakon o potvrđivanju Prvog dodatnog protokola uz Opća pravila Svjetske poštanske unije MMPI NN - MU 2/19
8. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o poštanskim uslugama plaćanja sa Završnim protokolom MMPI NN - MU 2/19
III.
Zakon o razdvajanju Hrvatske pošte i telekomunikacija na Hrvatsku poštu i Hrvatske telekomunikacije
Act on Separation of Croatian Post and Telecommunications into Croatian Post and Croatian Telecommunications
MMPI