Propisi

 

CESTOVNA INFRASTRUKTURA:

 • Zakon o cestama (NN 84/11, NN 22/13, NN 54/13, NN 148/13, NN 92/14)
 • Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (NN 120/16)
 • ODLUKA - o izmjeni i dopuni Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN 69/18)
 • ODLUKA - o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2018. godini (NN 41/18)
 • ODLUKA - o izmjenama i dopunama Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN 17/18)
 • ODLUKA - o provedbi tehničke kategorizacije javnih cesta u Republici Hrvatskoj
 • ODLUKA - o rasporedu sredstava za interventne zahvate prema posebnom nalogu ministra županijskim upravama za ceste u 2017. Godini (125/17)
 • ODLUKA - o prestanku važenja Odluke o uvođenju naplate cestarine za uporabu tunela Sveti Ilija (125/17)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu (124/17)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2017. godinu i projekcija plana za 2018. i 2019. godinu (113/17)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana hrvatskih cesta za prvo polugodište 2017. godine (111/17)
 • ODLUKA - o razvrstavanju javnih cesta (NN 103/17)
 • PRAVILNIK - o izmjeni Pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta županijskim upravama za ceste u 2017. godini (NN 52/17)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Plan građenja i održavanja državnih cesta za 2017. godinu (pdf.)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Plan građenja i održavanja autocesta za 2017. godinu (pdf.)
 • Pravilnik -  o izmjenama Pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta županijskim upravama za ceste u 2017. godini (NN 21/17)
 • Pravilnik - o izmjeni Pravilnika o cestarini (NN 96/17)
 • ODLUKA - o donošenju Programa građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2017. do 2020. godine (NN 47/17)
 • Odluka - o rasporedu sredstava za interventne zahvate prema posebnom nalogu ministra županijskim upravama za ceste u 2017. godini (NN 36/17)
 • Odluka - o donošenju Nacionalnog okvira politike za uspostavu infrastrukture i razvoj tržišta alternativnih goriva u prometu (NN 34/17)
 • Pravilnik - o rasporedu sredstava za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta županijskim upravama za ceste u 2017. godini (NN 28/17)
 • Odluka - o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih cesta za 2016. godinu i projekcija plana za 2018. i 2019. godinu (NN 119/19)
 • Odluka - o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2015. godinu (NN 114/16)
 • Odluka - o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih cesta za 2016. godinu i projekcija plana za 2017. i 2018. godinu (NN 111/16)
 • Odluka - o razvrstavanju javnih cesta (NN 96/16)
 • Pravilnik - o ostvarivanju prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom (NN 91/16)
 • Pravilnik - o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2016. godini (NN 91/16)
 • Pravilnik - o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (NN 64/16)
 • Pravilnik - o posebnim uvjetima i tehničkim zahtjevima za Europsku elektroničku naplatu cestarine i elementima interoperabilnosti (NN 58/16)
 • Pravilnik - o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke (NN 58/16)
 • Pravilnik - o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2016. godini (NN 48/16)
 • Pravilnik - o biciklističkoj infrastrukturi (NN 28/16)
 • Odluka - o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2016. godinu i projekcije plana za 2017. i 2018. godinu (NN 26/16)
 • Uredba - o izmjeni i dopuni Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 18/16)
 • Pravilnik - o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima i tehničkim zahtjevima za europsku elektroničku naplatu cestarine i elementima interoperabilnosti (NN 17/16)
 • Pravilnik - o reviziji cestovne sigurnosti i osposobljavanju revizora cestovne sigurnosti (NN 16/16)
 • Odluka - o imenovanju upravitelja tunelima na TEM cestama (NN 134/15)
 • Pravilnik - o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica (NN 111/15)
 • Pravilnik - o načinu osiguravanja prometa na željezničko - cestovnim prijelazima i pješačkim prijelazima preko pruge (NN 111/15)
 • Odluka - o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu (NN br. 103A) (NN 103/15)
 • Pravilnik - o izmjenama Pravilnika o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 98/15)
 • Pravilnik - o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 96/15)
 • Odluka - o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2014. godinu (NN 80/15)
 • Odluka - o razvrstavanju javnih cesta (NN 66/15)
 • Pravilnik - o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2015. godini (NN 64/15)
 • Pravilnik - o sadržaju, ustroju i načinu vođenja baze podataka o javnim cestama i objektima na njima (NN 56/15)
 • Pravilnik - o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2015. godini (NN 38/15)
 • Izmjene i dopune Programa građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2013. do 2016. godine (NN 151/14)
 • Odluka - o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu (NN 147/14)
 • Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. godine (NN 131/14)
 • Odluka - o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu (NN 141/14)
 • Odluka - o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica elementarne nepogode nastalih uslijed poplava 2014. godine na cestovnoj infrastrukturi na području Sisačko - moslavačke, Brodsko - posavske i Požeško - slavonske županije (NN 140/14)
 • Pravilnik - o izmjeni Pravilnika o cestarini (NN 122/14)
 • Odluka - o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2014. godinu (116/14)
 • Pravilnik - o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)
 • Odluka - o razvrstavanju javnih cesta (NN 94/14)
 • Pravilnik - o održavanju cesta (NN 90/14)
 • Pravilnik - o izmjeni Pravilnika o raspodjeli sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2014. godini (NN 90/14
 • Odluka - o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti (NN 87/14)
 • Odluka - o donošenju programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije-cestovna infrastruktura (NN 84/14)
 • Pravilnik - o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti (NN 78/14)
 • Pravilnik - o ophodnji javnih cesta (NN 75/14)
 • Odluka - o uvođenju naplate cestarine za korištenje autoceste A11 Zagreb - Sisak (NN 69/14)
 • Odluka - o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za rekonstrukciju dionice državne ceste D54 s priključkom na Winnetouland Jasenice kao dijela "Zabavnog parka Pariževačka glavica" u k.o. Jasenice (NN 69/14)
 • Pravilnik - o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2014. godini (NN 45/14)
 • Odluka - o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu (NN 39/14)
 • Odluka - o imenovanju upravitelja tunelima na TEM cestama (NN 24/14)
 • Odluka - o izmjenama i dopunama Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN 13/14)
 • Pravilnik - o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2013. godini (NN 4/14)
 • Odluka - o načinu operativne provedbe Projekta objedinjavanja svjetlovodne infrastrukture u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske (NN 159/13)
 • Odluka - o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu (NN 152/13)
 • Odluka - o obveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicima javnih cesta u Republici Hrvatskoj (NN 145/13)
 • Pravilnik - o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (NN 140/13)
 • Pravilnik - o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2013. godini (NN 137/13)
 • Odluka - o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijaskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2013. (NN 135/12)
 • Pravilnik - o cestarini (NN 130/13)
 • Odluka - o izmjeni Odluke o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2012. godinu (NN 128/13)
 • Pravilnik - o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstva za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2013. godini (NN 114/13)
 • Odluka - o određivanju sektora iz kojih središnja tijela državne uprave identificiraju nacionalne kritične infrastrukture te liste redoslijeda sektora kritičnih infrastruktura (NN 108/13)
 • Odluka - o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2012. godinu (NN 99/13)
 • Pravilnik - o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele (NN 96/13)
 • Odluka - o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2013. godinu (NN 91/13)
 • Pravilnik - o funkcionalnim kategorijama za određivanje mreže biciklističkih ruta (NN 91/13)
 • Pravilnik - o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2013.godini (NN 78/13)
 • Pravilnik - o posebnim uvjetima i tehničkim zahtjevima za Europsku elektroničku naplatu cestarine i elementima interoperabilnosti (NN 74/13)
 • Pravilnik - o aktivnostima poboljšanja sigurnosti TEM cesta (NN 74/13)
 • Odluka - o razvrstavanju javnih cesta (NN 66/13)
 • Odluka - o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama (NN 54/13)
 • Odluka - o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu (NN 53/13)
 • Odluka - o uvođenju naplate cestarine za uporabu tunela Sveti Ilija (NN 42/13)
 • Odluka - o proglašenju Zakona o dopuni Zakona o cestama (NN 22/13)
 • Odluka - o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 98. stavka 1. točke 6. Zakona o cestama ("Narodne novine", broj 84/11) (NN 18/13)
 • Odluka - o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu (NN 139/12)
 • Odluka - o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2012. i projekcije za 2013. i 2014. godinu (NN 132/12)
 • Odluka - o izmjenama i dopunama Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN 130/12)
 • Pravilnik - o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/12)
 • Pravilnik - o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 127/12)
 • Pravilnik - o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica i za svođenje i određivanje zajedničkoga mjesta i načina križanja željezničke pruge i ceste (NN 123/12)
 • Pravilnik - o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. u 2012. godini (NN 122/13)
 • Pravilnik - o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta (NN 86/12)
 • Odluka - o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2011. godinu (NN 84/12)
 • Odluka - o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2012. godinu (NN 78/12)
 • Pravilnik - o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. u 2012. godini (NN 58/12)
 • Odluka - o izmjeni Odluke o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2011. godinu (NN 52/12)
 • Odluka - o razvrstavanju javnih cesta (NN 44/12)
 • Odluka - o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (NN 44/12)
 • Uredba - o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (NN 34/12)
 • Odluka - o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu (NN 24/12)
 • Odluka - o izmjeni Odluke o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2011. godinu (NN 52/11)
 • Pravilnik - o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele (NN 119/09)


ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA:

 • Zakon o željeznici (NN 94/13, NN 148/13)
 • Pravilnik - o prijavljivanju tijela za ocjenjivanje sukladnosti sigurnosnih komponenti i podsustava žičara (NN 118/16)
 • Odluka - o zatvaranju za promet postojećeg željezničko - cestovnog prijelaza (NN 32/16)
 • Odluka - o zatvaranju za promet postojećeg željezničko - cestovnog prijelaza (NN 32/16)
 • Odluka - o zatvaranju za promet postojećeg željezničko - cestovnog prijelaza (NN 32/16)
 • Ispravak Odluke - o zatvaranju za promet postojećeg željezničko - cestovnog prijelaza (NN 24/16)
 • Odluka - o zatvaranju za promet postojećeg željezničko - cestovnog prijelaza (NN 19/16)
 • Odluka - o zatvaranju za promet postojećeg željezničko - cestovnog prijelaza (NN129/15)
 • Pravilnik o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica (NN 111/15)
 • Pravilnik o načinu osiguravanja prometa na željezničko - cestovnim prijelazima i pješačkim prijelazima preko pruge (NN 111/15)
 • Odluka - o koeficijentu korekcije za minimalni pristupni paket u 2016. godini (NN 100/15)
 • Pravilnik - o tehničkim uvjetima za prometno - upravljački i signalno - sigurnosni željeznički infrastrukturni podsustavi (NN 97/15)
 • Pravilnik - o signalima, signalnim znakovima i signalnim oznakama u željezničkom prometu (NN 94/15)
 • Odluka - o koeficijentu korekcije za minimalni pristupni paket u 2015. godini (NN 151/14)
 • Odluka - o koeficijentu korekcije za minimalni pristupni paket u 2014. godini (NN 25/14)
 • Odluka - o zatvaranju za promet postojećih željezničko-cestovnih prijelaza (NN 11/14)
 • Odluka - o razvrstavanju željezničkih pruga (NN 3/14)
 • Odluka - o zatvaranju za promet postojećeg željezničko - cestovnog prijelaza (NN 109/13)
 • Odluka - o zatvaranju za promet postojećih željezničko - cestovnih prijelaza (NN 66/12)


OSTALI PROPISI:

 • Odluka - o određivanju sektora iz kojih središnja tijela državne uprave identificiraju nacionalne kritične infrastrukture te liste redoslijeda sektora kritičnih infrastruktura (NN 108/13)
 • Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 109/07 i NN 132/07)
 • Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, NN 100/04, NN 141/06 i NN 38/09)
 • Zakon o zračnim lukama (NN 19/98)
 • Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08)