Vlada prihvatila prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o cestama i Zakona o željeznici

 

Na današnjoj sjednici Vlade prihvaćen je nacrt prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o cestama i Zakona o željeznici, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona, čime će se omogućiti distribucija sredstava potrebnih za ostvarenje propisane funkcije državnih cesta, a oslobađanjem dijela iznosa trošarine na energente osigurat će se sredstva za financiranje gradnje i održavanje željezničke infrastrukture.

Predloženim Zakonom o izmjeni Zakona o cestama predviđeno je da se od litre naplaćene trošarine na energente (motorni benzin i plinska ulja koja se koriste kao pogonska goriva) 0,20 kuna izdvaja za Hrvatske autoceste d.o.o. (HAC) i 0,80 kuna za Hrvatske ceste d.o.o. (HC).

Ovim prijedlogom Zakona također je predviđeno izvdajanje 0,20 kuna za HŽ Infrastrukturu d.o.o, čime će HŽI- i HAC-u biti dodjeljeno 460 milijuna kuna, a HC-u 1,86 milijarde kuna.

Ovom preraspodjelom sredstava iz trošarine HŽI-u će se nadoknaditi manjak prihoda zbog nedostatnih sredstva iz Državnog proračuna i to za organizaciju i reguliranje prometa, održavanje željezničke infrastrukture te upravljanje poduzećem, a sukladno Ugovoru o upravljanju željezničkom infrastrukturom.

Donošenjem ovog Zakona stvoriti će se pouzdanije i održivo buduće financiranje željezničke infrastrukture Republike Hrvatske u skladu sa sadašnjom financijskom situacijom i zahtjevima operatera na mreži željezničkih pruga.


Najave