Vlada: Odluka Vlade RH o davanju suglasnosti društvu HŽ Infrastruktura d.o.o. za kreditno zaduženje

 

Na današnjoj sjednici Vlade usvojena je Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti društvu HŽ Infrastruktura d.o.o. za kreditno zaduženje kod zajednice ponuditelja Erste&Steiermaerkische bank d.d. i Sberbank d.d., te  Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju državnog jamstva u korist zajednice ponuditelja Erste&Steiermaerkische bank d.d. i Sberbank d.d. za kreditno zaduženje društva HŽ Infrastrukture d.o.o. u svrhu  financiranja, osuvremenjivanja i izgradnje željezničke infrastrukture, a u iznosu kredita od  1.005.300.000,00 kuna u protuvrijednosti EUR-a.

Planom poslovanja HŽ Infrastrukture d.o.o. za 2013. godinu predviđeno je osuvremenjivanje i izgradnja željezničke infrastrukture koja obuhvaća programe i projekte obnove i osuvremenjivanja pruga od značaja za međunarodni, regionalni i lokalni promet, program osuvremenjivanja željezničkog čvorišta Zagreb, aktivnosti u funkciji željezničke infrastrukture i prometa na mreži kao cjelini, te izgradnju novih pruga i kolosijeka.

Donošenje predmetnih Odluka nema izravnih financijskih učinaka na tekući proračun, niti na proračune budućeg razdoblja.


Najave