Održane prve partnerske konzultacije o Nacionalnom strateškom referentnom okviru 2012. - 2013.

Zagreb, 18. lipnja 2010.Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU (SDURF) uz potporu projekta Phare 2006 „Razvoj institucionalnih sposobnosti za upravljanje strukturnim fondovima EU nakon pristupa RH u EU“ te u suradnji s tijelima državne uprave nadležnima za izradu pojedinih operativnih programa koji predstavljaju provedbene dokumente Nacionalnog strateškog referentnog okvira, organizirao je danas u Kristalnoj dvorani hotela Westin prve partnerske konzultacije o nacrtu Nacionalnog strateškog referentnog okvira 2012. - 2013. (dalje: NSRO), pod nazivom: „Zajedno prema strukturnim fondovima EU".

Predstavljeni nacrt NSRO-a za 2012. i 2013. kao ključne sektore za financiranje iz novih EU fondova ističe prometnu i energetsku infrastrukturu, zaštitu okoliša, poticanje konkurentnosti, ravnomjernog regionalnog razvoja, zapošljavanja i obrazovanja radne snage, te jačanje efikasnosti sustava državne uprave i pravosuđa, te je Nacionalni strateški okvir detaljno razrađen u provedbenim dokumentima, odnosno u operativnim programima za promet, okoliš i energetiku, regionalnu konkurentnost, te razvoj ljudskih resursa što su danas u drugom, posebnom dijelu konzultacija predstavila nadležna ministarstva, koja će preuzeti ulogu upravljačkih tijela za pojedineZagreb, 18. lipnja 2010. - sudionici partnerskih konzultacija u Kristalnoj dvorani hotela 'Westin' operativne programe.

Nacrt  NSRO predstavlja krovni strateški dokument kojim se utvrđuju prioriteti ulaganja iz fondova koji će Hrvatskoj biti dostupni nakon stupanja u članstvo EU, ondnosno iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda, rekla je Ivana Maletić, državna tajnica Ministarstva financija, te je tom prilikom zaželjela sudionicima prvih konzultacija uspješan rad na predstojećim projektima, a sudinoci ovih konzultacija većinom se iz redova predstavnika regionalnih i županijskih razvojnih agencija, nevladinih organizacija uz posebne goste iz Europske komisije i Delegacije EU u Zagrebu, kao i međunarodnih financijskih institucija. Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU stoga je pristupio izradi nacrta NSRO-a, dokumenta temeljem kojeg se ta sredstva usmjeravaju na razvojne prioritete Republike Hrvatske, imajući u vidu iskustvo dosadašnjeg korištenja sredstava pomoći EU, rekla je državna tajnica Maletić.

"Partnerske konzultacije trebale bi pomoći u definiranju zajedničkih prioriteta za cijelu Hrvatsku jer sredstva kohezijske politike moraju biti koncentrirana na pojedina područja, a ne disperzirana od sjevera do juga zemlje, kako bi zadovoljila svačije apetite, kazao je Hrvoje Dolenec, državni tajnik u SDURF-u.

Hrvatska ulazi u korištenje kohezijskih fondova u zadnji čas, tj. u zadnje dvije godine Zagreb, 18. lipnja 2010 - ravnateljica Katrarina Čop Bajde sudionicima prvoga dijela konzultacija predstavlja programe i dostignuća na području izrade projekata i korištenja sredstava iz EU fondova unutar djelokruga Ministarstva mora, prometa i infrastruktureaktualnog EU proračunskog razdoblja za fondove - 2007.-2013., tako da će imati vrlo kratak rok za implementaciju projekata", upozorila je Hanna Dudka, koordinatorica za RH u Glavnoj upravi za regionalnu politiku Europske komisije. Prema prijedlogu Europske komisije od listopada 2009. godine, u prvom razdoblju korištenja tih fondova (2012. - 2013.) Hrvatska bi na raspolaganju imala 2,2 milijardi eura.

Mr.sc. Katarina Čop Bajde, ravnateljica Uprave za strateške infrastrukturne objekte, ispred Ministarstva mora, prometa i infrastrukture predstavila je dosadašnja iskustva, i uspjehe na području procesa pripreme brojnih projekata koji su najvećim dijelom uspješno dovršeni i financirani sredstvima iz predpristupnih fondova, koja Hrvatska još uvijek u određenom dijelu iskorištava. Veći dio potencijalnih područja za financiranje iz kohezijskih fondova navedenih u operativnim programima prirodni su nastavak projekata već predloženih u operativnim programima za IPA-u, štko je posljednji pretpristupni program pomoći koji koristi Republika Hrvatska, a o čemu je ravnateljica Čop Bajde detaljnije govorila tijekom posebnog, drugog dijela konzultacija koje su za područje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture nosila radni naziv: "Prometna infrastruktura".

Poruka prvih konzultacija temelji se na činjenici kako je Nacrt NSRO izrađen za razdoblje do kraja 2013. godine, kada završava i aktualna proračunska perspektiva EU, a Republika Zagreb, 18. lipnja 2010. - ravnateljica Čop Bajde, iz Uprave za strateške infrastrukturne projekte okupila je državne tajnike i visoke službenike iz nekoliko ministarstava, te predstavnike državnih i javnih tvrtki, kako bi iz vlastitog djelokruga i iskustva prenijeli viđenje najkvalitetnijeg sudjleovanja u izradi projekata, a provedba kojih se može financirati sredstvima EUHrvatska tijekom toga razdoblja opredjeljuje se za ulaganja u nekoliko sektora ključnih za razvoj, kao što su:
Prometna infrastruktura
Energetska infrastruktura
Infrastruktura zaštite okoliša
Poticanje konkurentnosti
Poticanje ravnomjernog regionalnog razvoja
Poticanje zapošljavanja i obrazovanja radne snage za potrebe na tržištu rada
Jačanje učinkovitosti sustava državne uprave i pravosuđa

Svrha ovih konzultacija je izvještavanje partnera iz javnog i civilnog sektora o napretku ostvarenom u pripremama za korištenje fondova EU te početak javne rasprave o strateškom usmjerenju Republike Hrvatske u prvom razdoblju korištenja tih sredstava, kako bi svojim prijedlozima i iskustvima mogli pridonijeti da se započeti proces programiranja što kvalitetnije i dovrši, što je ujedno bila i zaključna poruka prvog dijela konzultacija sudinicima.Najave