Polugodišnje izvješće radu Službe inspekcije sigurnosti željezničkog prometa, žičara i pošte za 2013. godinu

Sukladno godišnjem planu rada Službe inspekcije sigurnosti željezničkog prometa, žičara i pošte (u daljnjem tekstu: Služba), inspektori sigurnosti željezničkog prometa te inspektor žičara za prijevoz osoba su tijekom prvog polugodišta 2013. godine kontinuirano poduzimali radnje inspekcijskih pregleda, te određivali upravne i prekršajne mjere iz svoje nadležnosti, a u svezi nadzora primjene slijedećih zakonskih propisa: Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu, Zakona o žičarama za prijevoz osoba, Zakona o prijevozu opasnih tvari, te propisa i općih akata donesenih na temelju istih.

Tijekom prvoga pokugodišta 2013. godine, inspektori sigurnosti željezničkog prometa i inspektor žičara za prijevoz osoba, obavili su ukupno 106 inspekcijskih nadzora.

Iz područja nadzora željezničkih građevina obavljeno je 15 inspekcijskih pregleda, od toga:
 
 • 3 pregleda sustava održavanja skretnica pruge M202,
 • 3 pregleda sanacije klizišta na prugama M201 i R201,
 • 1 pregled izvršenja Rješenja radova na mostu "Drava", na pruzi M201,
 • 1 pregled stanja pruge R101 iz upravljačnice pružnog vozila (u sklopu zajedničkog inspekcijskog pregleda provedbe posebnih mjera zaštite od požara),
 • 1 pregled radova rekonstrukcije kolodvora Sisak, na pruzi M104,
 • 1 pregled radova izgradnje nathodnika kolodvora Sisak Caprag, na pruzi M104,
 • 3 pregleda tunela, 1 na pruzi M104, te 2 na pruzi R102 radi kontrole izvršenja Rješenja.
 
Za uklanjanje nedostataka i nepravilnosti utvrđenih inspekcijskim pregledom tunela na pruzi M104, donijeto je 1 rješenje.

Iz područja nadzora signalno-sigurnosnih uređaja, obavljena su 2 inspekcijska pregleda i to o sustavu održavanja elektropostavnih skretničkih sprava na pruzi M202.

Iz područja nadzora vučenih željezničkih vozila obavljena su 32 inspekcijska pregleda, od toga:
 
 • 1 inspekcijski nadzor nad vođenjem evidencija i drugih tehničkih podataka, te nadzor nad održavanjem željezničkih teretnih vagona u privatnom vlasništvu, a uvrštenih u vozni park  željezničkog prijevoznika HŽ Cargo d.o.o.;
 • 17 pregleda tehničke ispravnosti putničkih vagona u sastavu putničkih vlakova prijevoznika HŽ Putnički prijevoz d.o.o. pri čemu je pregledano 72 putnička vlaka, odnosno 244 putničkih vagona (od toga 224 vagona HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. i 20 inozemnih vagona), 1 EMV, 2 DMV i 5 DMG, pri čemu je utvrđena neispravnost kod 8 putničkih vagona u prometu - na 7 putničkih vagona neispravnost uređaja za blokadu i deblokadu bočnih vrata, a na 1 vagonu neispravnost 2 kočna umetka (za utvrđene nedostatke odmah su naređene mjere kojom se svi vagoni upućuju na popravak u radionicu odmah po dolasku u krajnji kolodvor);
 • 9 pregleda 19 teretnih vlakova, odnosno 387 teretnih vagona (od toga 322 domaća i 65 inozemnih), pri čemu je utvrđena neispravnost na 11 teretnih vagona (na 8 vagona nedostaci su uklonjeni odmah promjenom kočnih umetaka, a na 3 vagona isključena je zračna kočnica zbog zaribavanja nosača kočnog umetka, isti vagoni su olistani za popravak u radionici po istovaru);
 • 3 pregleda nad pravnom osobom koja obavlja radove na održavanju željezničkih vozila,
 • 1 pregled održavanja teretnih vagona za posebne namjene u privatnom vlasništvu Agit d.o.o.,
 • 1 inspekcijski pregled po predstavci građana, o načinu obavljanja održavanja teretnih vagona u HŽ Cargu d.o.o.
 

Iz područja nadzora izvršnog osoblja i prijevoza opasnih tvari obavljena su 44 inspekcijska pregleda, od toga:
 
 • 10 pregleda prijevoza opasnih tvari, pri čemu su utvrđene nepravilnosti u svezi imenovanja sigurnosnog savjetnika, te je radi uklanjanja utvrđenih nepravilnosti donijeto 2 rješenja, a podnijeta su 2 optužna prijedloga;
 • 34 inspekcijskih pregleda stručne osposobljenosti (redovito poučavanje i izvanredna provjera znanja) izvršnih radnika i realizacije programa poučavanja, te osposobljenosti izvršnih radnika za pružanje prve pomoći, pri čemu su utvrđene nepravilnosti u svezi stručne osposobljenosti (izvanredne provjere znanja) i osposobljavanja izvršnih radnika za pružanje prve pomoći, te je za uklanjanje utvrđenih nepravilnosti donijeto 9 rješenja.
 

U izvještajnom razdoblju obavljeno je 9 inspekcijskih nadzora vezanih uz siguran tijek željezničkog prometa, a koji su se odnosili na pregled nad:
 
 • provedbom kontrole koju organizira i obavlja upravitelj infrastrukture,
 • obavljanjem neposrednog nadzora nad radnim procesima u organizacijskim jedinicama upravitelja infrastrukture,
 • ugrađenom signalizacijom na željezničkoj pruzi i signalnim znacima koje daje službeno osoblje,
 • nad provedbom organizacije željezničkog prometa nakon izvanrednog događaja (izvanredni inspekcijski nadzor),
 • nad provedbom osposobljavanja sigurnosnih savjetnika za prijevoz opasnih tvari, te
 • nadzor nad načinom upravljanja vožnjom putničkog vlaka te vođenja popratnih isprava.
 
Pregledom je obuhvaćeno trgovačko društvo HŽ Infrastruktura d.o.o., organizacijske jedinice, Regionalna jedinica organizacija i regulacija prometa, Centar – Zagreb, Istok – Vinkovci (kolodvor Nova Kapela – Batrina) i Zapad – Rijeka te HŽ Cargo d.o.o. i HŽ putnički prijevoz d.o.o..

Nadzor nad provedbom osposobljavanja sigurnosnih savjetnika za prijevoz opasnih tvari obavljen je u ustanovi ZIRS, Zagreb. Navedenim pregledima nisu utvrđene nepravilnosti i nedostaci.

Zbog ugrožavanja sigurnosti željezničkog prometa izdan je 1 obavezni prekršajni nalog.

Iz područja nadzora žičara, obavljeno je 6 inspekcijskih pregleda i to detaljan pregled knjige žičara i plan održavanja žičara i knjiga užadi, sukladno Zakonu o žičarama za prijevoz osoba i Pravilniku o minimalnim uvjetima za sigurnost rada postojećih žičara, vučnica i uspinjača za prijevoz osoba, od čega 5 pregleda žičara i vučnica, te 1 pregled uspinjače, pri čemu nisu utvrđeni nedostaci.


PRILOG
 
POLUGODIŠNJE STATISTIČKO IZVJEŠĆE O RADU SLUŽBE INSPEKCIJE SIGURNOSTI ŽELJEZNIČKOG PROMETA, ŽIČARA I POŠTE ZA 2013. GODINU


Vijesti iz medija