Održan Okrugli stol na temu „Stanje sigurnosti prometa na autocestama i pripreme za turističku sezonu“

 

U organizaciji Hrvatske udruge koncesionara za autoceste s naplatom cestarine (HUKA) danas je u hotelu Westin održan Okugli stol na temu „Stanje sigurnosti prometa na autocestama i pripreme za turističku sezonu“.

U ime Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture Okruglom stolu prisustvovali su Veselin Biševac, pomoćnik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture, Antun Vonić, voditelj Službe za inspekciju cesta, te Dragutin Curman, voditelj Odjela inspekcije autocesta i složenih cestovnih objekata.

Tema Okruglog stola bila je postojeće stanje sigurnosti na autocestama, aktivnosti i mjere koje društva za autoceste poduzimaju u svrhu pripreme za turističku sezonu i podizanje razine sigurnosti prometa na autocestama, te mogućnosti daljnjeg poboljšanja stanja sigurnosti.

Pozdravnim govorom prisutnima se obratio direktor u Bina - Istri, Kristijan Santaleze u ime Davida Gabelice, predsjednika udruge HUKA i generalnoga direktora Bina Istre. Direktor Santaleze govorio je o ulozi i važnosti poduzetih i budućih  aktivnosti upravitelja autocesta u osiguravanju sigurnosti na autocestama.

Antun Vonić, voditelj službe inspekcije cesta pri Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture održao je prezentaciju u kojoj se osvrnuo na postojeće zakone koji određuju  osnovne uvjete kojima moraju udovoljavati ceste glede sigurnosti prometa, a to su svakako Zakon o sigurnosti prometa na cestama i Zakon o cestama.

„Faktori sigurnosti u cestovnom prometu su operater, infrastruktura, korisnik i vozilo. Odgovornost svakog pojedinog faktora je od izuzetnog značenja“, istaknuo je Vonić. Također, Vonić je govorio o aktivnostima inspekcije cesta, te istaknuo kako inspekcija iz godine u godinu povećava količinu svojih aktivnosti, usprkos relativno malom broju inspektora.

„Vezano za pripremu turističke sezone 2013. i podizanja razine sigurnosti prometa na autocestama imamo puno posla pred sobom, i to kroz neposredne i kratkoročne, te kroz dugoročne zadatke. Od kratkoročnih zadataka koje je potrebno obaviti svakako su sanacija svih šteta  od zimskih djelovanja  i od obavljanja  poslova zimske službe, obnova horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, ubrzanje radova na punim profilima autocesta  sa ciljem dovršetka prije turističke sezone  barem na  najfrekventnijim točkama, periodični pregledi stanja  visokih zasjeka, visokih nasipa, dugih uspona, i ostalih cestovnih  objekata te poduzimanje potrebnih sigurnosnih zahvata, popularizacija  i uvođenje u što većoj mjeri ENC sustava naplate, implementacija EU direktiva 2004/54 i 2008/96, te priprema i provođenje mjera protupožarne zaštite. Također, želim reći da će inspekcija cesta aktivno participirati u implementaciji navedenih zadaća“, rekao je Antun Vonić.

Okruglom stolu osim navedenih, prisustvovali su i predstavnici društava za autoceste iz Hrvatskih autocesta d.o.o., Autoceste Rijeka – Zagreb d.d., Bine – Istre d.d., te Autoceste Zagreb - Macelj d.o.o., koji su u svojim izlaganjima prezentirali stanje sigurnosti, poduzete mjere i način pripreme, te buduće mjere koje će poduzeti za nadolazeću turističku sezonu.

 
FOTOGALERIJA


Vijesti iz medija