Tijekom 2012. godine inspektori cesta obavili 1420 inspekcijska pregleda cesta

 

Tijekom 2012. godine u razdoblju od siječnja do kraja studenog mjeseca inspektori cesta obavili su 1420 inspekcijska pregleda o čemu je sastavljeno 1189 zapisnika i sastavili 151 službenu bilješku.

Na temelju utvrđenih nepravilnosti kod inspekcijskih pregleda inspektori su izdali 5 prekršajnih naloga i 47 optužnih prijedloga, izdali 495 rješenja o otklonu nedostataka i 2 rješenja o zabrani.

Tijekom 11 mjeseci 2012. godine inspektori su naplatili 12600 kuna kazni I izrekli 118000 kuna kazni.

U rješenjima koje su inspektori izdali najveći broj se odnosio na nepravilnostima na kolniku,bankini i razdjelnom pojasu, signalizaciji i opremi na cestama,objektima za odvodnju, održavanje zelenila i puo, reklame i rasvjeta, prilazi i priključci, zaštitna I odbojna ograda i drugo. Ukupno su obuhvaćena 1044 nedostatka.

Pored navedenog inspektori cesta obavljali su i druge aktivnost kao što su pomoć lokalnoj zajednici, nadzor nad provedbom mjera zaštite od požara na priobalnom području, otocima i glavnim prometnim pravcima, te sudjelovali kod izvanrednih pregleda cesta i cestovnih objekata kod izvanrednih događaja i većih prometnih nezgodagdje su nalagali poduzimanje mjera za povećanje sigurnosti prometa.

Svi inspektori cesta su tijekom 2112. godine sudjelovali na raznim edukacijama i usavršavanjima.


Vijesti iz medija