Uprava inspekcije cestovnog prometa Ministarstva izvršila 6042 inspekcijska nadzora

Sukladno godišnjem programu rada Službe inspekcije cestovnog prometa, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, inspektori cestovnog prometa u prvih devet mjeseci ove godine poduzimali su radnje i određivali upravne i prekršajne mjere iz svoje nadležnosti, u svezi nadzora primjene četiri zakonska propisa: Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, Zakona o prijevozu opasnih tvari, Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu te Zakona o sigurnosti prometa na cestama, primjenjujući u svom postupanju Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta i druge pozitivne zakonske propise RH.

U okviru nadzora poštivanja odredbi Zakona o prijevozu u cestovnom prometu poduzeta su sveukupno 6042 inspekcijska nadzora, pri čemu je utvrđen 1561 prekršaj, te je naplaćeno ukupno 4.566.600,00 kuna kazni, a nadzirani su svi oblici prijevoza putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu.

Nadzorom poštivanja odredbi Zakona o prijevozu opasnih tvari, inspektori cestovnog prometa izvršili su 246 pregleda, pri čemu je utvrđen 51 prekršaj, što je naplaćeno iznosom kazno od ukupno 49.500,00 kuna.

U pogledu poštivanja odredbi Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu izvršeno je 2927 pregleda, pri čemu je utvrđeno čak 1080 prekršaja, od čega je naplaćeno kazni od prekršitelja u iznosu od 834.000,00 kuna, a nadzirana su radna vremena i vremena odmora mobilnih radnika na cesti i u tvrtkama, ispravnost korištenja tahografskih uređaja te način vođenja evidencije radnih aktivnosti mobilnih radnika.

Nadzorom poštivanja odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama iz svoje nadležnosti, inspektori cestovnog prometa Ministarstva izvršili su ukupno 48 pregleda, te utvrdili 33 prekršaja, temeljem kojih je naplaćeno 23.000,00 kuna kazni.
 
Zbog nepostupanja po nalozima inspektora utvrđeno je i 37 prekršaja iz Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta, na temelju čega je naplaćeno 57.000,00 kuna kazni.
 
Osim naplaćenih kazni od strane inspektora, inspektori cestovnog prometa su nadležnim prekršajnim sudovima podnijeli sveukupno 882 optužna prijedloga, koji su u postupku rješavanja. Također su u postupku rješavanja i prekršajni nalozi na koje je u zakonom propisanom roku od strane okrivljenika izjavljen prigovor inspektorima cestovnog prometa, kao izdavateljima tih prekršajnih naloga.
 
Detaljna struktura izvršenih radnji i poduzetih mjera iz područja nadzora primjene svakog od zakonskih propisa iz nadležnosti inspekcije cestovnog prometa prikazana je u popratnoj tablici.

PRILOG:
- Izvješće Uprave inspekcije cestovnog prometa o izvršenim nadzorima
- Broj izvršenih inspekcijskih nadzora i poduzetih mjera inspektora Službe inspekcije cestovnog prometa za razdoblje: SIJEČANJ - RUJAN 2012.
- Statistički pregled izvršenih inspekcijskih nadzora za razdoblje: siječanj - rujan 2012.
- IZVJEŠĆA -

Stranica