Sudjelovanje ministra Hajdaša Dončića na Vijeću Europske unije za promet, telekomunikacije i energetiku

 

U Luksemburgu je 7. i 8. lipnja 2012. godine održan 3171. sastanak Vijeća Europske unije na kojem u svojstvu aktivnog promatrača sudjeluje i izaslanstvo Republike Hrvatske koje predvodi ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić. U izaslanstvu RH još sudjeluju Irena Andrassy, zamjenica stalnog predstavnika RH pri EU, Krešo Antonović, načelnik Sektora elektroničkih komunikacija i pošte u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture te stručnjaci Misije RH pri EU Ana Knez, Viktor Šober i Marina Šutalo. Prvi dan zasjedanja Vijeća održan je u sastavu ministara prometa, a drugi u sastavu ministara nadležnih za elektroničke komunikacije (telekomunikacije).

Na sastanku Vijeća 7. lipnja raspravljene su teme iz područja prometa: prijedlozi uredaba o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe (CEF), kojim je predviđeno financiranje prometnih, komunikacijskih i energetskih projekata u EU, o primjeni i korištenju europskih satelitskih navigacijskih sustava te o uvođenju operativnih ograničenja vezanih uz buku zrakoplova na zračnim lukama Unije, kao i prijedlozi dviju direktiva vezanih uz Pomorsku konvenciju o radu i socijalnim uvjetima pomoraca.

Također je raspravljen i pilot projekt "Plavi pojas" (Blue Belt), kojemu je cilj svesti na najmanju moguću mjeru administrativne, a osobito carinske formalnosti u lukama i tako povećati razinu konkurentnosti pomorskog prijevoza, a da se istodobno ne ugrozi sigurnost plovidbe. Hrvatska se kao pomorska zemlja uključila u raspravu, pri čemu je ministar iskazao potporu konceptu "Plavog pojasa" i potrebi njegove razrade i daljnjeg širenja, u cilju smanjenja carinskih formalnosti u pomorskom prometu na istu razinu kao u drugim granama prometa, daljnjeg razvoja kompetitivnosti u pomorstvu i proširenja dostupnosti podataka o kretanju brodova, osobama i teretu na brodovima putem jedinstvenih pristupnih usluga.

Europska komisija izvijestila je ministre o sustavu trgovanja emisijama stakleničkih plinova u zrakoplovstvu, primjeni europskih elektroničkih sustava naplate cestarine (EETS) i Seminaru o piratstvu i oružanim pljačkama na moru, koji je održan u Briselu 28. i 29. ožujka 2012. godine. Buduće ciparsko Predsjedništvo EU predstavilo je svoj program rada za drugu polovicu 2012. godine i prioritete u pomorskom prometu.

Na marginama sastanka Vijeća 7. lipnja ujutro održan je sastanak ministara prometa država Dunavskog sliva o temi održavanja plovnosti na Dunavu, na kojem su još sudjelovali povjerenici Europske komisije za promet i regionalnu politiku i predsjednik Dunavske komisije. Na sastanku je potpisana Deklaracija o učinkovitom održavanju infrastrukture plovnih putova na Dunavu i njegovim plovnim pritocima.

Na sastanku Vijeća 8. lipnja raspravljene su teme iz područja elektroničkih komunikacija (telekomunikacija): prijedlog izmjene direktive o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora i prijedlog uredbe o smjernicama za transeuropske telekomunikacijske mreže.

Ministar je održao izlaganje o hrvatskom uključivanju u transeuropske telekomunikacijske mreže, budući da je Hrvatska aktivno uključena u planiranje projekata razvoja širokopojasne infrastrukture od nacionalne važnosti, koje smo već predstavili Europskoj komisiji, s prijedlogom financiranja kroz Instrument za povezivanje Europe i strukturne fondove EU. Pritom je ministar osobito istaknuo kako Hrvatska, kao buduća država članica EU, kroz povezivanje svih svojih regija može pridonijeti ostvarenju ciljeva Digitalne agenda za Europu vezanih uz brzi širokopojasni pristup, pružajući prekogranične poveznice prema susjednim zemljama, te izgradnjom infrastrukture za e-usluge što će nas približiti ispunjavanju ciljeva jedinstvenog digitalnog tržišta. Mišljenja smo da se u odabiru projekata od zajedničkog interesa u području širokopojasne infrastrukture treba usredotočiti na razvoj usluga jedinstvenog digitalnog tržišta, kao što su usluge e-uprave, e-nabave i e-potpisa, a odabrani projekti morali bi pridonijeti povećanju razine obrazovanja i e-vještina nužnih za djelotvorno korištenje digitalnim uslugama, osobito u regijama koje su po razvijenosti ispod EU prosjeka.

Od ostalih tema drugoga dana sastanka Vijeća valja naglasiti izvješće o usvajanju nove Uredbe o roamingu (koju je usvojilo Vijeće EU u drugom sastavu 30. svibnja 2012. godine), a koja zamjenjuje postojeću Uredbu i stvara uvjete za daljnje smanjenje visokih cijena usluga roaminga u pokretnim komunikacijskim mrežama na području EU, i to postupno do 1. srpnja 2014. godine. Također, Europska komisija predstavila je prijedlog uredbe o pitanju povjerenja u elektroničkim transakcijama na unutarnjem tržištu, a buduće ciparsko Predsjedništvo EU predstavilo je program rada za svoje razdoblje predsjedanja u području elektroničkih komunikacija.

Za vrijeme radnog ministarskog ručka ministar je sudjelovao u raspravi na temu jedinstvenog digitalnog tržišta.

Video:
Luksemburg, 08.06.2012.
Izlaganje ministra Siniše Hajdaša Dončića na Vijeću Europske unije za promet, telekomunikacije i energetiku (02:16:33)Vijesti iz medija