100. sjednica Stručnog tijela koordinacije za nadzor i zaštitu Jadrana

Pod predsjedanjem kap. Tomislava Miletića, pomoćnika ministra za sigurnost plovidbe i zaštitu mora, danas je u Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka održana 100. sjednica Stručnog tijela Koordinacije Vlade RH za usklađivanje obavljanja poslova nadzora i zaštite unutrašnjih morskih voda, teritorijalnog mora i zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa RH, u čiji je rad uključeno 8 ministarstava.

Tijekom svog rada od 3. listopada 2004. do danas poduzeta je 13.221 aktivnost koja obuhvaća: pregled plovila i isprava, nadzor u luci, plovnom putu, nad plovidbom, provjeru zastave, progon i uzapćenja plovila, nadzor nad onečišćenjem mora, nad obavljanjem gospodarskog, malog i rekreacijsko-športskog ribolova, nadzor nad uzgojem riba i drugih morskih organizama, kulturnim dobrima te zaštitom okoliša, nadzor državne granice, carinski nadzor, nadzor kretanja stranaca, nadzor nad istraživanjem prirodnih bogatstava, akcije traganja i spašavanja.

Tijekom ovog razdoblja rad Koordinacije Vlade RH pokazao se izuzetno učinkovitim, što je vidljivo po većem broju obavljenih pregleda i kontrola na moru, te sankcioniranju pomorskih prekršaja, kao i smanjenju tekućih troškova. U tom razdoblju donijeta su 252 rješenja, podnijeta su 552 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, procesuirano je 45 kaznenih djela, naplaćeno 248 mandatnih kazni i izrečeno 394 upozorenja te oduzeta 84 ribolovna alata, od čega 2.500 mreža, 3 ronilačke opreme i 531,2 kg ribe. Također, oduzeta su 23 plovila u akciji sprječavanja crnog čartera.

Odlukom Vlade RH od 27. kolovoza 2004. osnovana je Koordinacija Vlade RH za usklađivanje obavljanja poslova nadzora i zaštite unutrašnjih morskih voda, teritorijalnog mora i zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa RH, a na terenu je osnovano 8 područnih Koordinacija, čiji rad koordinira lučki kapetan.

Koordinacija usklađuje poslove nadzora i zaštite mora slijedećih tijela državne uprave: Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva obrane, Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva prostornog uređenja i graditeljstva, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, Ministarstva financija, Ministarstva kulture.
 Pisane vijesti