Godišnji nacionalni seminar inspektora sigurnosti plovidbe održan u Zadru

 

Redovni Godišnji nacionalni seminar inspektora sigurnosti plovidbe održan je u Zadru od 16. do 18. prosinca.

Ispred Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture na ovogodišnjem seminaru sudjelovali su inspektori Uprave sigurnosti plovidbe te inspektori svih lučkih kapetanija.

Tijekom trodnevnog programa obrađene su razne teme u okviru inspekcijskoga nadzora domaćih i stranih  brodova, primjena novih obrazaca zahtjeva temeljem međunarodnih konvencija SOLAS i MARPOL te europskih direktiva u području sigurnosti plovidbe.

Hidro - građevinski inspektori iz lučkih kapetanija sudjelovali su u raspravi o prijedlogu Zakona o pomorskom dobru, efikasnosti prijava Državnom odvjetništvu RH, zatim o aplikaciji e-inspektor to o komunikaciji i suradnji s drugim državnim tijelima, kao i o ujednačavanju kriterija za postupanje u okviru provođenja inspekcijskih nadzora pomorskog dobra.

Ovogodišnji Seminar održan je u okviru Programa osposobljavanja inspektora sigurnosti plovidbe, a u skladu s nacionalnim i europskim propisima s ciljem unaprijeđenja učinkovitosti u obavljanju poslova unutar djelokruga inspekcijskog nadzora stranih i domaćih brodova.Pisane vijesti