O B A V I J E S T - KARTICE VOZAČA

Sukladno Zakonu o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu („Narodne novine“ broj 75/2013, 36/2015, 46/2017 i 152/2022), Uredbom (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014. o tahografima u cestovnom prometu (SL L 60) i Europskim sporazumom o radu posade na vozilima koja obavljaju međunarodne cestovne prijevoze (AETR), kartice vozača izdaju nadležna tijela države prema mjestu vozačeva uobičajenog boravišta.
 
Uobičajeno boravište je mjesto gdje osoba obično živi, to jest najmanje 185 dana u svakoj kalendarskoj godini zbog osobnih ili poslovnih veza ili, u slučaju osobe bez poslovnih veza, zbog osobnih veza koje pokazuju čvrstu povezanost između te osobe i mjesta gdje živi.
 
Vozači koji imaju uobičajeno boravište u Republici Hrvatskoj ovlašteni su podnijeti zahtjev nadležnom tijelu za izdavanje kartica u Republici Hrvatskoj, i uz ispunjavanje propisanih uvjeta, izdaje im se kartica vozača na vremensko važenje od 5 godina.
 
Vozači koji nemaju uobičajeno boravište u Republici Hrvatskoj, ali imaju uobičajeno boravište u nekoj od država članica, odnosno država potpisnica AETR sporazuma podnose zahtjev za izdavanje kartica vozača nadležnom tijelu te države. Nakon što uspostave uobičajeno boravište u Republici Hrvatskoj, ovlašteni su podnijeti zahtjev nadležnom tijelu u Republici Hrvatskoj za zamjenu kartice vozača. Zamijenjena kartica vozača izdaje se na vremensko važenje od 5 godina.
 
Vozači koji nemaju uobičajeno boravište u Republici Hrvatskoj, u drugoj državi članici, odnosno u državi potpisnici AETR sporazuma, pod uvjetom da je taj vozač u radnopravnom odnosu s poduzećem osnovanim u Republici Hrvatskoj te, ako se primjenjuje Uredba (EZ) br. 1072/2009 Europskog parlamenta i Vijeća, predoči potvrdu za vozače navedenu u toj Uredbi, podnose zahtjev nadležnom tijelu u Republici Hrvatskoj za izdavanje privremene i neobnovljive kartice vozača s vremenskim važenjem do 185 dana. Nakon što uspostave uobičajeno boravište u Republici Hrvatskoj, ovlašteni su podnijeti zahtjev nadležnom tijelu u Republici Hrvatskoj za izdavanjem kartice vozača vremenskog važenja od 5 godina.
 
 
Kartice vozača koje izdaju države članice i države potpisnice uzajamno se priznaju.