Vlada RH: Usvojena Odluke o davanju odobrenja na Godišnji program rada Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2024. godinu

Usvojenom Odlukom Vlada RH na današnjoj je Sjednici dala odobrenje na Godišnji program rada Agencije za 2024. godinu, čime se omogućuje realizacija aktivnosti Agencije, koje će biti usmjerene u cilju daljnjeg unaprjeđivanja standarda sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa u Republici Hrvatskoj.

Tijekom 2024. godine u djelokrugu Agencije planirana je provedba ukupno 450 nadzora zrakoplovnih subjekata, a predviđeni su i resursi za dodatnih 270 nadzora za potrebe izvanrednih nadzora ili postupanja po zahtjevima stranaka.

Za potrebe daljnjeg unaprjeđenja rada i razvoja djelatnosti, Agencija će u 2024. godini nastaviti provoditi razvojne projekte, s težištem na projektu digitalne transformacije Agencije, za što su osigurana potrebna financijska sredstva planirana u Državnom proračunu za 2024. godinu, u iznosu od 12 milijuna eura.

Također, Agencija će nastaviti sustavno provoditi nadzor sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa, uključujući certificiranje i licenciranje zrakoplovnih subjekata s ciljem osiguravanja kontinuiranog udovoljavanja zahtjevima za obavljanje zračnog prijevoza, kao i drugih djelatnosti u zračnom prometu.

Vijesti iz medija