Vlada RH: donesena Uredba o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda

Vlada je na današnjoj Sjednici donijela Uredbu o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda, kojom se uređuje upravljanje i vođenje poslova lučkih uprava unutarnjih voda, sastav i ovlasti tijela lučkih uprava, način imenovanja članova Upravnog vijeća, uvjeti za imenovanje i razrješenje ravnatelja te druga pitanja u vezi s radom i poslovanjem lučkih uprava.

Ovom uredbom propisuje se i sastav te ovlasti tijela lučkih uprava unutarnjih voda za lučke uprave: Vukovar, Osijek, Sisak i Slavonski Brod, kao i način imenovanja članova Upravnog vijeća i uvjete za imenovanje i razrješenje ravnatelja te druga pitanja u svezi s radom i poslovanjem lučkih uprava.

Nadalje, donošenjem  Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu, lučke uprave unutarnjih voda, koje su do tada bile neprofitne ustanove postale su proračunski korisnici, stoga je predmetnu Uredbu bilo nužno uskladiti sa navedenom promjenom, u pogledu vođenja poslovnih knjiga lučkih uprava, kao i sastavljanja financijskih izvještaja prema propisima, kojima se uređuje način vođenja računovodstva proračunskih korisnika.

Donošenjem ove Uredbe osigurava se daljnji nesmetani rad lučkih uprava unutarnjih voda u njihovom obavljanju poslova i djelatnosti, utvrđenih Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda te pravno usklađivanje ovog podzakonskog propisa sa Zakonom o ustanovama, Zakonom o upravljanju državnom imovinom, Zakonom o koncesijama te Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu.

Pisane vijesti