Vlada RH: Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije o dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije

Vlada Republike Hrvatske na današnjoj je sjednici donijela Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije o dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije.

Županijska skupština, sukladno odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, utvrđuje lučko područje za sve luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja na svom području, u skladu s prostornim planovima i uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Predmetnom Odlukom Vlada daje suglasnost na Odluku Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije (od 8. lipnja 2022. godine) kojom se utvrđuje obuhvat lučkog područja nove luke otvorene za javni promet lokalnog značaja – luke Split - Zapadna obala, a kojom će upravljati Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije.

Površina lučkog područja nove luke iznosi 49.289 m2 (kopneni dio 1.425,76 m2 i morski dio 47.863,24 m2), a predviđeni broj vezova iznosi cca 40 vezova. Na ovaj način uvodi se red na atraktivnom području koje se u stvarnosti koristilo kao lučko područje, a bilo je izvan lučkog sustava.

Donošenje odluke nema financijski učinak.

Pisane vijesti