Vlada RH: Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove Lučke uprave Vukovar za sklapanje ugovora o javnoj nabavi radova za predmet nabave "Izgradnja pristaništa u Batini"

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove Lučke uprave Vukovar za sklapanje ugovora o javnoj nabavi radova za predmet nabave "Izgradnja pristaništa u Batini".
 
Sukladno kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude odabrana je ponuda Zajednice ponuditelja koju čine Hidrogradnja d.o.o., Osijek, MARINETEK ADRIATIC d.o.o., Šibenik i GRASA d.o.o., Zagreb.
 
Ugovorom je utvrđena vrijednost radova u ukupnom iznosu od 7,9 mln kuna (bez PDV-a), odnosno 9,9 mln kuna (s PDV-om), dok je rok za izvođenje radova 10 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao.
 
Predviđena lokacija pristaništa nalazi se na desnoj obali rijeke Dunav, u naselju Batina, nizvodno od putničkog pristaništa. Izgradnjom pristaništa osigurat će se ukupno 41 vez za čamce/brodice duljine do 6 metara te 10 vezova za čamce/brodice duljine do 10 metara, a pristanište će se sastojati od dva pontona – jedan na kojem će biti omogućeni vezovi i drugi koji će služiti za zaštitu od plutajućih naplavina.

Pisane vijesti