Vlada RH: Odluka o davanju suglasnosti ravnateljici Hrvatskog hidrografskog instituta za sklapanje Podizvoditeljskog ugovora s Institutom za oceanografiju i ribarstvo, Split

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o davanju suglasnosti ravnateljici Hrvatskog hidrografskog instituta za sklapanje Podizvoditeljskog ugovora s Institutom za oceanografiju i ribarstvo, Split.
 
U Ugovoru o pružanju usluge kartiranja obalnih i pridnenih morskih staništa u obalnom moru RH i pridnenih morskih staništa u hrvatskom epikontinentalnom pojasu, i Aneksima Ugovora, koje je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao Investitor zaključilo u 2021. i 2022. godini sa Zajednicom ponuditelja, Hrvatski hidrografski institut je naveden kao jedan od podugovaratelja zadužen za provedbu dijela ugovora ukupne vrijednosti cca. 11,2 milijuna kuna bez PDV-a.
 
Podizvoditeljski ugovor za izvršenje dijela Osnovnog ugovora koji se odnosi na aktivnosti usluge stručnih konzultacija za potrebe izrade plana kartiranja, vrijednosti  cca. 382 tisuće kuna, izvršen je u cijelosti .
 
Ravnateljici Hrvatskog hidrografskog instituta potrebna je suglasnost Vlade Republike Hrvatske za sklapanje novog Podizvoditeljskog ugovora s Institutom za oceanografiju i ribarstvo, Split za provedbu dijela Osnovnog ugovora koji se odnosi na aktivnosti pribave i dostave podataka i digitalnog modela terena, ukupne vrijednosti 10,8 milijuna kuna bez PDV-a.
 
Donošenje ove Odluke nema fiskalni učinak na Državni proračun.

Pisane vijesti