Posebni savjetnici

Sukladno odredbi članka 6. stavak 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 80/22) Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavljuje podatke o posebnom savjetniku.