Održana stožerna vježba Hrvatske i Slovenije u okviru projekta WACOM

Zajednička stožerna vježba Hrvatske i Slovenije pod nazivom "Nesreća s izlijevanjem velike količine naftnih derivata na lokalitetu Zidani most", u okviru međunarodnog WACOM projekta "Upravljanje izvanrednim situacijama u slivu rijeke Save", održana je u četvrtak, 12. svibnja u Brežicama u Sloveniji.
 
U vježbi su sudjelovali Operativni centri Civilne zaštite Hrvatske i Slovenije (OCCZ) te predstavnici Savske komisije - ISRBC (International Sava River Basin Commission), Hrvatskih voda, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske i ŽC 112 Zagreb. Simulacijom stožerne vježbe ispitana je reakcija na zamišljenu nesreću pri iskakanju teretnog vlaka koji prevozi veće količine naftnih derivata, pri čemu se veliki dio opasnih tvari izlije u rijeku Savu. Vježbom se simulirao proces donošenja odluka u zamišljenoj kriznoj situaciji u kojoj bi došlo do onečišćenja rijeke Save s prekograničnim učinkom u Sloveniji i Hrvatskoj.
 
Tijekom vježbe deset stožera iz Slovenije i Hrvatske testiralo je postupke usklađenog odaziva na katastrofu, dok je zamišljeni scenarij definirao komunikaciju između stožera i odazive operativnih postrojbi koje djeluju prema predviđenim planovima odaziva. U  vježbi je korišten sustav  Danube AEWS (Accident Emergency Warning System) koji koriste zemlje Dunavskog sliva za žurno uzbunjivanje u slučaju prekograničnog onečišćenja voda.
 
"Kompleksna simulacija stožerne vježbe koju smo izveli u okviru projekta WACOM uspješno je simulirala suradnju stožera na svim razinama - državnoj, regionalnoj i lokalnoj - u dvije susjedne države, Sloveniji i Hrvatskoj. U vježbi, u kojoj su surađivali i stožeri pojedinih ključnih organizacija: DRSV, HESS, VGP – DRAVA PTUJ, HRVATSKE VODE, JANAF, provjerili smo usklađenu uporabu propisanih postupaka i alata te prepoznali i određene proceduralne elemente koje u budućnosti trebamo poboljšati", izjavio je Primož Banovac, voditelj WACOM projekta.
 
Predstavnici Operativnog centra Civilne zaštite Republike Hrvatske (OCCZ) istaknuli su kako Republika Hrvatska i njezine institucije aktivno sudjeluju u svim aktivnostima WACOM projekta te koordinirano surađuju s ostalim zemljama iz sliva rijeke Save.
 
Dodajmo kako je simulacija stožerne vježbe u Brežicama prva u nizu od pet stožernih vježbi koje će se održati i u drugim zemljama u slivu rijeke Save s ciljem simuliranja i analiziranja situacije izlijevanja opasnih tvari, ili velikih poplava, na drugim lokalitetima s prekograničnim utjecajem koje zahtijevaju međunarodnu suradnju u odazivu na nesreću.
 
WACOM projekt sufinanciran je od strane Programa transnacionalne suradnje - INTERREG V-B Dunav 2014.-2020. te uključuje ključne partnere iz četiri zemlje u slivu rijeke Save: Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Ukupna vrijednost projekta iznosi 11,78 milijuna kuna, vodeći partner na razvoju projekta je Fakultet za graditeljstvo i geodeziju Sveučilišta u Ljubljani, a službeni partner projekta je i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Ciljevi projekta su analiza postojećeg stanja u području pripravnosti, informiranja i odaziva na poplave i izlijevanja opasnih tvari na rijeci Savi i izrada strategija koja će omogućiti ispunjavanje ciljeva zacrtanih Okvirnim sporazumom država u slivu rijeke Save (FASRB), a rezultati projekta implementiraju se kroz protokole Međunarodne komisije za sliv rijeke Save, kao sustavni okvir za usklađivanje različitih vidika upravljanja vodama u slijevu rijeke Save.

Pisane vijesti