Vlada: Odluka o proširenju granice lučkog područja luka Klenovica i Punat, Krešimir Rendelli novi predsjednik Upravnog vijeća Lučke uprave Zadar

 

Vlada je na današnjoj sjednici prihvatila prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije.  Navedenom Odlukom mjenjaju se granice luka otvorenih za javni promet lokalnog značaja Klenovica i Punat, a sukladno sukladno prostornim planovima Novog Vinodolskog i Općine Punat.

Naime, proširenje granice lučkog područja luke Klenovica potrebno je kako bi se moglo nastaviti s izgradnjom ribarske luke, budućih lukobrana te ostale infrastrukture planirane u sklopu lučkog područja, a proširenje granice lučkog područja luke Punat kako bi se mogao pokrenuti postupak izdavanja akata za predviđenu gradnju i rekonstrukciju postojećih rivi za prihvat brodica.

Lučko područje za sve luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja,  sukladno članku 74. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, utvrđuje županijska skupština na svom području, u skladu s prostornim planom i uz suglasnost Vlade RH.

Na zatvorenom djelu današnje sjednice Vlada je donijela Odluku o razriješenju predsjednika Upravnog vijeća Lučke uprave Zadar Ivice Tomića, te je na tu dužnost imenovan Krešimir Rendeli. Razriješen je i dosadašnji član Vijeća Nikola Turčinov, a novim članom imenovan je Boris Fantulin.

Pisane vijesti