Popis objekata unutarnje plovidbe čiji podaci nisu usklađeni s odredbama Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda

Popis objekata unutarnje plovidbe čiji podaci nisu usklađeni s odredbama Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda
 
Člankom 366. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 144/2021) propisano je:
(1) U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona ministar će na mrežnim stranicama Ministarstva objaviti popis imena i/ili oznaka svih objekata unutarnje plovidbe upisanih u postojeće upisnike čiji podaci nisu usklađeni s odredbama Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine«, br. 109/07., 132/07., 51/13., 152/14. i 118/18.) s opisom neusklađenosti, kao i popis onih objekata unutarnje plovidbe čiji vlasnici, brodari ili korisnici nemaju upisan osobni identifikacijski broj (OIB) u upisniku.
 
(2) Vlasnici objekata unutarnje plovidbe iz stavka 1. ovoga članka dužni su u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona podnijeti Ministarstvu zahtjev za usklađenje podataka iz stavka 1. ovoga članka i upis OIB-a.
 
(3) Ako zahtjev nije podnesen do isteka roka u skladu s odredbom stavka 2. ovoga članka, smatrat će se da je objekt unutarnje plovidbe propao i na isti će se primijeniti odredbe koje se odnose na brisanje po službenoj dužnosti propalih brodova sukladno članku 122. ovoga Zakona.

Slijedom gore navedenog, objavljuje se:
Popis imena i/ili oznaka svih objekata unutarnje plovidbe upisanih u postojeće upisnike čiji podaci nisu usklađeni s odredbama Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 144/2021) s opisom neusklađenosti (razvrstan po lučkim kapetanijama), u koje su predmetni objekti upisani u pripadajuće dolje naznačene lučke kapetanije:
- Čamci bez obveznih podataka (.xlsx)
- Ostali objekti unutarnje plovidbe bez obveznih podataka (.xlsx)
 
Sisak Osijek
Slavonski Brod Vukovar
 
Što ako je Vaš objekt unutarnje plovidbe na popisu?

Što ako Vaš objekt unutarnje plovidbe nije na popisu?

Obrazac za dostavu OIB-a (.docx)

-------------------------------------
19.10.2022.
Obavijest vlasnicima plovila unutarnje plovidbe o brisanju plovila iz upisnika