Vlada RH: Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva.
 
Ovim se zakonskim rješenjem predlaže izmjena i dopuna postojećeg pravnog okvira za razvoj infrastrukture i korištenje alternativnih goriva u prometu, u cilju postizanja održivog tržišta i prometnog sustava sa što manjim negativnim učincima po okoliš i društvo.
 
Tako se izmjenama i dopunama ovoga Zakona dodatno uređuju mjesta punjenja motornih vozila kategorije L, mjesta opskrbe električnom energijom s kopna za plovila na unutarnjim vodnim putovima te mjesta za opskrbu ukapljenim prirodnim plinom za vodni promet. 
 
Određuje se i uspostava registra punionica za alternativna goriva te uvodi obveza iskazivanja informacija za usporedbu između odgovarajućih jediničnih cijena svih vrsta goriva na mjestima za opskrbu i punjenje alternativnim gorivima.
 
Također, ovim se prijedlogom Zakona u nacionalno zakonodavstvo prenose odredbe pravne stečevine EU koju je RH kao članica dužna primjenjivati iz područja alternativnih goriva.
 
Za provedbu ovoga Zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u Državnom proračunu.

Vijesti iz medija