Vlada RH: Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije.
 
Predmetnom Odlukom daje se suglasnost na Odluku Županijske skupštine od 25. ožujka 2021. godine kojom se sukladno prostornom planu i stvarnom korištenju lučkog područja proširuje obuhvat lučkog područja za luke Vrbnik, Ika i Padova II (Rab).
 
Područje luke Vrbnik proširuje se zbog izgradnje novog lukobrana, dok se luka Ika proširuje radi povećanja akvatorija luke.
 
Zbog izgradnje potpuno nove luke na susjednom području proširuje se obuhvat lučkog područja luke Padova II (Rab), budući da postojeće područje nije adekvatno za privez brodica zbog zatrpavanja morskog dna pijeskom koji dolazi s obližnje plaže. Izgradnjom luke omogućit će se oko 200 novih komunalnih vezova, dok će se postojećih 75 komunalnih vezova izuzeti iz lučkog sustava jer zbog nedovoljne dubine nisu sigurni za upotrebu.
 
Nadalje, zbog prenamjene područja smanjuje se površina lučkog područja luke Malinska, dok se područje luke Melak smanjuje zbog izuzimanja dijela kopna koje u naravi predstavlja dio državne ceste DC 105, a kojom upravlja društvo Hrvatske ceste d.o.o..

Pisane vijesti