Ravnatelji uprava

U Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za ravnatelje uprava imenovani su:
 
Nina Perko, Uprava pomorstva
Duška Kunštek, Uprava unutarnje plovidbe
Siniša Orlić, Uprava sigurnosti plovidbe
Jasna Divić, Uprava za željezničku infrastrukturu i promet
Krešo Antonović, Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte
Dražen Antolović, Uprava za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju
Damir Šoštarić, Uprava za EU fondove i strateško planiranje
Melita Štrbić, Uprava za proračun i financije