Upute za upis

POPIS PROPISA
Pomorski zakonik (NN 181/0476/07146/200861/1156/1326/1517/19)
Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23)
Pravilnik o brodicama, čamcima i jahtama (NN 13/20NN 52/20)
Pravilnik o vođenju upisnika brodova, najvišoj dopuštenoj starosti i tehničkim uvjetima za upis u upisnik brodova (NN 131/2023, NN 142/23)
Pravilnik o visini naknade za obavljanje tehničkog nadzora i baždarenja brodica (NN 13/20)
Naredba o visini naknade za upotrebu pomorskog dobra (NN 116/16)
Pravilnik o naknadi za sigurnosti plovidbe (NN 116/1614/20)
Pravilnik o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objekti i nepomični odobalni objekti (NN 63/0776/1146/13104/1531/201683/16)
Pravilnik o naknadi za uporabu objekata sigurnosti plovidbe (NN 138/1554/17)
 
 
UPUTA ZA UPIS BRODA
INSTRUCTIONS FOR REGISTERING A VESSEL
 
UPUTA ZA UPIS BRODICE
INSTRUCTIONS FOR BOAT REGISTRATION
 
UPUTA ZA UPIS JAHTE
INSTRUCTIONS FOR REGISTERING A YACHT