INTESA

INTESA/ Improving maritime transport efficiency and safety in the Adriatic

Program
Interreg CBC Italy - Croatia 2014 - 2020

Broj
ID 10045821

Vrijednost
2.896.480,00 €
2.462.008,00 € sufinancirano EU sredstvima

Nositelj Projekta
Lučka uprava sjevernog Jadranskog mora, Italija

Projektni partneri
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture;
Državni hidrometeorološki zavod, Lučka uprava Rijeka;
Lučka uprava Ploče;
Lučka uprava Split;
Obalna straža Italije;
RAM - Rete Autostrade Mediterranee SPA;
Zajednica lučkih uprava istočnog Jadranskog mora;
Lučka uprava Ravenna;
Lučka uprava srednjeg Jadrana;
Lučka uprava južnog Jadranskog mora (Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta i Monopoli).

Trajanje Projekta
1. 1. 2019. - 30. 6. 2022.

INTESA projektom će se uspostaviti mreža između nacionalnih pomorskih administracija Hrvatske i Italije te najvažnijih lučkih uprava na Jadranskom moru (Rijeka, Ploče, Split, Venecija, Trst, Ravenna, Ancona i Bari) u okviru usklađivanja i optimizacije procedura čitavog procesa pomorskog prometa, a kako bi lučki i pomorski prometni sustav bio učinkovitiji i sigurniji.
 
Projekt ima za cilj optimizaciju lučke procedure od iskrcaja tereta s broda do njegova daljnjeg prijevoza željeznicom ili cestom, optimizaciju procedure ulaska u luku i izlaska iz luke, pospješiti djelovanje luke u lošim vremenskim uvjetima uz očuvanje zahtjeva sigurnosti i sigurnosne zaštite, razviti i primijeniti integrirani IKT alat za upravljanje informacijama o pomorskoj sigurnosti i odašiljanje takvih informacija svim brodovima u plovidbi Jadranskim morem.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture iz sredstava projekta INTESA na raspolaganju ima € 265.020,00 od čega se € 39.753,00 osigurava iz Državnog proračuna. Ministarstvo će sredstva iz Projekta, između ostaloga, uložiti u nadogradnju Hrvatskog integriranog pomorskog informacijskog sustava CIMIS u dijelu osiguravanja razmjene s jedinstvenim Lučkim informacijskim sustavom (PCS) te evidentiranja zauzeća vezova u morskim lukama te razmjenu sigurnosnih poruka putem platforme Automatske identifikacije brodova (AIS).
 
Više o Projektu
PRILOG
INTESA - Poster (.pdf)