NATJEČAJ - za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, te učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko - nautičkog smjera u akademskoj, odnosno školskoj godini 2019./2020.

- ODLUKA - o uvjetima za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, kao i učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko - nautičkog smjera u akademskoj, odnosno školskoj godini 2019./2020. (.pdf)

- OBRAZAC ZAHTJEVA - za dodjelu stipendija za učenike  (.pdf)

- OBRAZAC ZAHTJEVA - za dodjelu stipendija za studente (.pdf)

15.11.2019.
------------------------

25.10.2019.

Temeljem točke V. Odluke o uvjetima za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, kao i učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko-nautičkog smjera, Klasa:604-02/19-02/1, Urbroj: 530-03-1-2-2-19-1 od 10. lipnja 2019. godine, Natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima, preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, kao i učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko-nautičkog smjera, Klasa: 604-02/19-02/2, Urbroj: 530-03-1-2-2-19-2 od 10. lipnja 2019. godine, kao i zaključaka sa sjednice Povjerenstva za pripremu i provedbu javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, kao i učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko-nautičkog smjera u akademskoj odnosno školskoj godini 2019./2020., održanoj dana 23. listopada 2019. godine, ministar mora, prometa i infrastrukture donosi Privremenu rang listu studenata i učenika koji su podnijeli prijavu na natječaj.
PRIVREMENA RANG LISTA - za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera (.pdf)

PRIVREMENA RANG LISTA - za dodjelu stipendija učenicama koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko-nautičkog smjera (.pdf)