Vlada RH: Usvojen Zaključak u vezi s postupkom realizacije Projekta rekonstrukcije dionice državne ceste DC200

 

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Zaključak kojime se podupire realizacija projekta rekonstrukcije dionice državne ceste DC200, na dijelu između graničnog prijelaza Plovanija i Buja, u duljini od 7,8 kilometara.

Naime, prometne gužve koje se tijekom ljetnih mjeseci stvaraju na ovom graničnom prijelazu, onemogućavaju normalan pristup interventnim vozilima. Kako bi se osigurao njihov nesmetan prolaz pristupit će se izgradnji treće trake do križanja s državnom cestom DC 510.

Inače, cijeli je zahvat podijeljen u tri faze, a istim je pored uklanjanja već otprije uočenih nedostataka na kolniku, predviđeno i djelomično proširenje prometnog profila ceste te rekonstrukcija opreme prometnice.

Stoga se danas usvojenim Zaključkom zadužuje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture da, u suradnji s društvom Hrvatske ceste d.o.o. provede I. fazu Projekta, što uključuje izradu  projektne dokumentacije te ishođenje svih potrebnih dozvola.

Sredstva za provedbu I. faze osigurana su u Financijskom planu društva Hrvatske ceste d.o.o., s time da je za projektiranje cijelog projekta predviđen iznos od 800.000 kuna (120.000 kuna odnosi na obveze u 2018. godini).


Najave