Inspekcijski nadzor na lokalitetu GP Bajakovo / GP Slavonski Brod

 

Dana 27. siječnja 2019. godine na lokalitetu GP Bajakovo / GP Slavonski Brod izvršen je inspekcijski nadzor Područne jedinice Osijek – Odjel inspekcije cestovnog prometa obavljeno je 9 nadzora prilikom kojih je utvrđeno 4 prekršaja. Temeljem utvrđenih prekršaja na mjestu nadzora izrečene su prekršajne kazne za 4 prekršaja.


Vijesti iz medija