Inspekcijski nadzor na lokalitetu A1 PUO Draganić – smjer jug

 

Dana 24. siječnja 2019. godine na lokalitetu A1 PUO Draganić – smjer jug izvršen je inspekcijski nadzor Odjela za mobilne inspekcijske nadzore i Područne jedinice Rijeka – Odjel inspekcije cestovnog prijevoza u koordinaciji s PU Karlovačka obavljeno je 7 nadzora prilikom kojih je utvrđeno jedanaest prekršaja.

Temeljem utvrđenih prekršaja na mjestu nadzora izrečene su prekršajne kazne za 8 prekršaja, a za ostale prekršaje upravne i prekršajne mjere biti će izrečene naknadno.


Vijesti iz medija