ARZ-u bespovratna sredstva za izradu Studije izvodljivosti, kao osnove za donošenje odluke o nastavku jačanja kapaciteta autoceste Zagreb-Karlovac

Ministar, mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković i ravnatelj SAFU-a Tomislav Petric potpisali su s predsjednikom Uprave Autoceste Rijeka-Zagreb d.d. Mirom Škrgatićem Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Prilagodba infrastrukture na relaciji Zagreb-Karlovac“.

Vrijednost bespovratnih sredstava koja su ovim Ugovorom dodijeljena Autocesti Rijeka – Zagreb d.d. (ARZ) iznosi 1.468.610,45 kuna, dok je vrijednost cijelog Projekta kroz koji će se izraditi Studija izvodljivosti, 2.187.500,00 kuna.

Studija izvodljivosti sadržavat će detaljnu analizu opcija te biti osnova za odlučivanje o nastavku projekta jačanja kapaciteta autoceste Zagreb-Karlovac te prilagodbi navedene dionice najnovijim standardima gradnje autocesta. Definirat će se opcije i ulaganja potrebna za poboljšanja postojećeg stanja, a koja se odnose na funkcionalnost ceste, protočnost prometa, sigurnost korisnika, ekološke i energetske parametre.

Projekt će se provoditi godinu dana, a partneri ARZ-u na ovom projektu su Zagrebačka županija, gradovi Jastrebarsko i Karlovac te općine Stupnik i Klinča Sela. Oni će sudjelovati u pripremi projektne dokumentacije, ustupati podatke potrebne za analizu, stvoriti preduvjete za implementaciju novih prometnih rješenja u svakom pojedinom gradu te osigurati povezanost ovog projekta s razvojnim projektima na regionalnoj i lokalnoj razini.

Podsjetimo, riječ je o najstarijoj dionici autoceste Zagreb-Karlovac s najvećim volumenom prometnog toka u Republici Hrvatskoj, a za koju je ARZ izradio „Masterplan za razvoj prometne infrastrukture na relaciji autoceste Zagreb - Karlovac kao preduvjet za razvoj regije“, također sufinanciran sredstvima EU iz Operativnog programa Promet. Tim su Masterplanom identificirani ciljevi, mjere i aktivnosti, a koje je potrebno provesti na navedenoj dionici s ciljem poboljšanja usluge, veće protočnosti, povećanja sigurnosti cestovnog prometa te povećanja ekoloških i energetskih parametara. Jedna od glavnih aktivnosti za postizanje navedenih ciljeva upravo je izrada Studije izvodljivosti, a čija izrada sada slijedi.

Izazovi koji će se riješiti izradom ove Studije jesu velika prometna zagušenja koja se javljaju u vršnim satima, buduća zagušenja koja će nastati prema procjenama i prometnom modelu napravljenom za razdoblje do 2030., kao i neadekvatna prometna oprema, otvoreni sustav odvodnje, emisije buke, energetski neučinkovita rasvjeta i dr.