Zaključak Vlade RH o postupku realizacije projekta rekonstrukcije i dogradnje čvora Dugopolje na autocesti A1 Zagreb - Split - Dubrovnik

 

Ovim Zaključkom Vlad RH zadužuje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture da u suradnji s društvom Hrvatske autoceste provede prvu od tri faze Projekta rekonstrukcije i dogradnje čvora Dugopolje na autocesti A1 Zagreb - Split - Dubrovnik, sukladno Godišnjem planu građenja i održavanja autocesta u 2018. godini, čime će se smanjiti gužve u ljetnoj sezoni i spriječiti prometni zastoji prilikom silaska vozila s autoceste A1 Zagreb - Split - Dubrovnik.

I. faza predviđa dogradnju izlazne trake za smjer Zagreb - Split, u duljini od 1 km, a trenutno je u tijeku izrada projektne dokumentacije, dok su financijska sredstva osigurana u Planu poslovanja društva HC-a za 2018. godinu, u iznosu od ukupno 454.000,00 kuna.

II. faza  predviđa dodatnu traku na platou sa proširenjem CP-a i u nastavku preko rotora do DC1.

III. faza predviđa dogradnju izlazne trake za smjer Dubrovnik - Split.

Završetak cjelokupnog projekta, čija se  ukupna vrijednost ( za sve tri faze) procijenjuje na ukupno 45 milijuna kuna, predviđen je do kraja 2021. godine.