Vlada RH: Odluka o davanju suglasnosti društvu Croatia Airlines d.d. za dugoročno klupsko kreditno zaduženje radi financiranja investicijskog održavanja zrakoplovnih motora

 

Ovom Odlukom Vlada Republike Hrvatske daje suglasnost društvu Croatia Airlines d.d. za dugoročno klupsko kreditno zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d. i  Privredne banke Zagreb d.d. u iznosu od 8.500.000,00 EUR-a, uvećano za kamate, naknade i troškove radi financiranja investicijskog održavanja zrakoplovnih motora.

Odobrenje kreditnog zaduženja kao i sama isplata kredita nije uvjetovana davanjem jamstva Republike Hrvatske, a provedba predložene Odluke ne zahtijeva financijska sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

Rok otplate kredita je najkasnije do 31. prosinca 2022. godine.

Davatelji klupskog kredita imaju učešće u kreditima u jednakim iznosima /  svaki po 4.250.000,00 EUR-a.