Pomoćnik ministra Josip Bilaver u Poljskoj na Međunarodnoj ministarskoj konferenciji "Povezivanje unutarnjom plovidbom"

 

U Wroclawu se od 18. do 19. travnja 2018. godine u organizaciji Ministarstva pomorstva i unutarnje plovidbe Republike Poljske i Odbora za unutarnji transport UNECE-a održala Međunarodna ministarska konferencija "Povezivanje unutarnjom plovidbom" na kojoj je u ispred Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske sudjelovao pomoćnik ministra Josip Bilaver.

Konferencija je okupila mnogobrojne sudionike iz Europe i svijeta, a sve kako bi zajednički razmotrili ključna pitanja, trendove i izazove s kojima se susreće sektor unutarnje plovidbe.

Također, na Konferenciji je sa svrhom definiranja prioriteta i daljnjih aktivnosti potpisana i prigodna ministarska deklaracija.

Razmijenjena su i iskustva o razvoju, odnosno budućnosti unutarnje plovidbe, kao i informacije o ulozi koju ovaj vid prijevoza ima na razvoj unutarnjih plovnih putova uopće.
 
Istaknimo kako je organiziranje dvodnevne Konferencija ponajprije usmjereno na politiku razvoja unutarnje plovidbe maksimiziranjem potencijala putova unutarnjih voda i rješavanjem izazova održivog razvoja mobilnosti na unutarnjim plovnim putovima.  

Riječ je, podsjetimo, o izuzetno važnom obliku prometa koji kroz globalne, tj. regionalne prometne mreže i opskrbne lance povezuje čitav niz industrijskih grana.

Uloga unutarnje plovidbe, kako u Europi tako i u svijetu, pritom kontinuirano raste, tako da ovaj oblik prijevoza ima uistinu svjetlu budućnost. 

Ministarske Konferencije koje su održane tijekom proteklih 30 godina potaknule su koordinirani razvoj unutarnjih plovnih putova i predložile harmonizirane akcijske planove za poboljšanje uloge unutarnje plovidbe.

Izdvojimo pritom budimpeštansku Paneuropsku konferenciju posvećenu pravovremenim pitanjima prijevoza unutarnjim plovnim putovima iz 1991. godine, roterdamsku Paneuropsku konferencija o unutarnjem vodnom prometu iz 2001. godine ili pak bukureštansku Paneuropsku konferenciju o prijevozu na unutarnjim plovnim putovima iz 2006. godine, kao i ne manje važnu rezoluciju br. 258 "Podrška daljnjem razvoju unutarnje plovidbe" iz veljače 2007. godine.

S druge pak strane, UNECE-ova Bijela knjiga o učinkovitom i održivom prijevozu unutarnjim plovnim putovima u Europi (2011) temeljena na studijama, ministarskim izjavama i uputama Europske komisije za rijeke, navodi sedam prioritetnih područja paneuropske strategije za učinkovito i održivo upravljanje unutarnjom plovidbom u UNECE regiji.

Dodajmo kako je u svjetlu Agende održivog razvoja, uloga održivog prometa naglašena i u izjavi iz Ashgabata (Turkmenistan) iz 2016. godine.