Vlada RH: Usvojene Odluke o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rijeka za sklapanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (CEF) za zahvate „Unapređenja infrastrukture luke Rijeka“

 

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluke o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rijeka za sklapanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) za zahvate „Unapređenja infrastrukture luke Rijeka – Bazen Rijeka“, „Unapređenja infrastrukture luke Rijeka - Terminal za rasuti teret u Bakru“ te „Unapređenja infrastrukture luke Rijeka – Informatički sustav lučke zajednice“.

Podsjetimo, radi se o iznimno važnim infrastrukturnim zahvatima za koje su Lučkoj upravi Rijeka odobrena sredstva iz programa CEF, i to za 85%-tno sufinanciranje projekata Unaprjeđenja infrastrukture, u ukupnom iznosu od 35,3 milijuna EUR-a.

Usvajanjem predmetnih Odluka daje se suglasnost Lučkoj upravi Rijeka za sklapanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekata kojima se financira rekonstrukcija željezničke infrastrukture na terminalu za generalne terete u Bazenu Rijeka (sufinanciranje bespovratnim sredstvima iz CEF-a u iznosu 28,6 milijuna EUR-a) te rekonstrukcija željezničke infrastrukture i rješavanje odvodnje oborinskih voda na Terminalu za rasuti teret u Bakru (sufinanciranje bespovratnim sredstvima iz CEF-a u iznosu od 5,1 milijun EUR-a). Početak radova na ova dva projekta predviđen je za lipanj 2018. godine. Unapređenjem postojeće infrastrukture očekuje se poboljšanje kvalitete usluga i ubrzanje prijevoza tereta.

Također, na sjednici je usvojena i Odluka kojom se Lučkoj upravi Rijeka daje suglasnost za sklapanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za implementaciju Informatičkog sustava lučke zajednice (PCS) u Luci Rijeka (sufinanciranje CEF-a u iznosu od 1,6 milijuna EUR-a). Implementacija ovog sustava predviđena je za srpanj 2018. godine.

Inače, krajnji rok za potpisivanje sva tri (3) navedena Ugovora jest 07. studenog 2017. godine.

Dodajmo ovome kako je Republika Hrvatska do sada iskoristila 93,05 posto dodijeljenih sredstava iz Instrumenta za povezivanje Europe (CEF), odnosno 3,2 milijarde kuna, i to za 32 prometna projekta.