Državni tajnik Tomislav Mihotić na izvanrednom sastanku Vijeća ministara telekomunikacija EU

 

Hrvatsko izaslanstvo Ministarstva mora, prometa i infrastrukture sudjelovalo je u radu 3570. sastanka Vijeća Europske unije u sastavu ministara nadležnih za telekomunikacije, a izaslanstvo je predvodio državni tajnik za infrastrukturu, Tomislav Mihotić u pratnji načelnika Sektora elektroničkih komunikacija i pošte, Kreše Antonovića te veleposlanika Gorana Štefanića, zamjenika stalnog predstavnika RH (Coreper I), Viktor Šober i Tamara Tafra iz Stalnog predstavništva RH pri Europskoj uniji.

Na dnevnom redu ovoga Vijeća ministara EU, koji je sazvalo estonsko predsjedništvo, bile su političke rasprave o provedbi Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta za Europu i o Kibernetičkoj sigurnosti 2.0, a u kontekstu daljnjeg postupanja nakon sastanka Europskog vijeća, održanog u Briselu 19. listopada 2017., i sastanka na vrhu o digitalnoj budućnosti, održanog u Tallinnu 29. rujna 2017. Sastankom je predsjedala Urve Palo, estonska ministrica poduzetništva i informacijske tehnologije, a u ime Europske komisije izlagali su Andrus Ansip, potpredsjednik EK i Mariya Gabriel, povjerenica EK za digitalno gospodarstvo i društvo.

U okviru točke o provedbi Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta za Europu raspravljalo se o zadaćama Vijeća u ubrzanju napretka na jedinstvenom digitalnom tržištu u cjelini, prioritetnim pitanjima u okviru rada Vijeća u formatu ministara telekomunikacija te ključnim točkama koje Vijeće treba utvrditi u svojem radu. U raspravi, u koju su se uključile sve države članice, sudjelovao je i državni tajnik Mihotić koji je naglasio važnost donošenja pametnih, stabilnih i predvidljivih propisa, koji ne smiju stvarati prepreke rastu europskog digitalnog tržišta, već omogućiti smanjenje administrativnih opterećenja poslovanju. Također je naglasio potrebu daljnjeg promicanja interoperabilnosti državnih digitalnih usluga, u svrhu kvalitetnije i brže interakcije s građanima, tijelima javne vlasti i tvrtkama, kao i potrebu uklanjanja postojećih prepreka za prekograničnu uporabu elektroničkih identifikacijskih sredstava i usluga povjerenja.

U pogledu hrvatskog stajališta o prioritetnim pitanjima u okviru rada Vijeća ministara EU nadležnih za telekomunikacije državni tajnik je naveo sva tri zakonodavna prijedloga o kojima se trenutačno raspravlja na radnim tijelima Vijeća – Europski zakonik elektroničkih komunikacija (EECC), Uredbu o Tijelu europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) i Uredba o e-privatnosti. U odnosu na Europski zakonik elektroničkih komunikacija naglašena je potreba razdvajanja pitanja o kojima je potrebno tehničko usuglašavanje od pitanja koja zahtijevaju potreban politički kompromis i dogovor, te je u tom smislu Hrvatska podržala inicijalni mandat estonskog predsjedništva za pregovore s Europskim parlamentom.

U odnosu na Uredbu o BEREC-u Hrvatska smatra da bi do kraja ove godine Vijeće trebalo utvrditi svoj stav o pitanju pravne osobnosti BEREC-a, dok bi za Uredbu o e-privatnosti trebalo do kraja godine utvrditi mogućnost njezina donošenja i primjene istodobno s početkom primjene Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).
U okviru točke o kibernetičkoj sigurnosti države članice raspravljale su o konkretnim radnjama koje namjeravaju poduzeti kako bi ubrzale provedbu Direktive o mrežnoj i informacijskoj sigurnosti (NIS Direktive), o inicijativama iz paketa o kibernetičkoj sigurnosti i određivanju njihovih prioriteta te o promicanju ulaganja u kibernetičku sigurnost, a svoj je doprinos ovoj raspravi dao i državni tajnik Mihotić.

Tijekom ministarskog ručka provedena je rasprava o mogućnostima poticanja dostupnosti radiofrekvencijskog spektra i njegove dodjele za razvoj 5G mreža, te o stvaranju potrebnih uvjeta za sigurnost ulaganja i konkurentno okruženje.

Na kraju ovoga sastanka Vijeće je razmotrilo informacije estonskog predsjedništva o praktičnim koracima za postizanje povezivosti sljedeće generacije (uvođenje i razvoj 5G mreža) te informacije o Ministarskoj izjavi iz Tallinna o e-upravi i Ministarskom sastanku Istočnog partnerstva o digitalnom gospodarstvu.