Državni tajnik Tomislav Mihotić na konferenciji "Zajedno do EU fondova - za bolju prometnu povezanost"

 

Danas je u prostorijama Europskog parlamenta u Bruxellesu održana Konferencija "Zajedno do EU fondova - za bolju prometnu povezanost"  na kojoj je ispred Ministarstva mora, prometa i infrastrukture sudjelovao državni tajnik Tomislav Mihotić.
 
Konferenciju je organizirala voditeljica hrvatske EPP delegacije gđa. Dubravka Šuica, zajedno s četiri hrvatske županije, Dubrovačko-neretvanskom, Brodsko-posavskom, Vukovarsko-srijemskom i Karlovačkom.
 
Neke od tema današnje Konferencije bile su transeuropska mreža i prekogranične prometne veze, kao i aktualna mišljenja i smjernice vezano za povezivanje europskih transportnih koridora.
 
Istaknimo kako je u sklopu panela „Važnost prometnih veza u potpori regionalnom gospodarskom razvoju”, svoje izlaganje održao i državni tajnik Tomislav Mihotić.
 
„Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je nadležno za provođenje poslova i projekata koji se odnose na kvalitetno prometno povezivanje, kako unutar Republike Hrvatske, tako i sa susjednim državama i ostatkom TEN-T mreže. Podsjećam kako se upravo kroz EU fondove može ostvariti sufinanciranje infrastrukturnih projekata, u iznosu do 85 posto vrijednosti. Pritom je Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2014. do 2020. godine kroz Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) i Kohezijski fond za prometnu politiku i infrastrukturu raspoloživo ukupno 1 milijarda i 310 milijuna Eura, dok nam je dodatno kroz CEF fond na raspolaganju oko 450 milijuna Eura. Sve navedeno, omogućava značajno rasterećenje proračunskih sredstva Republike Hrvatske, dok s druge strane obvezuje na uspostavu dostatnih i učinkovitih administrativnih kapaciteta kako bi se pravovremeno i kvalitetno realizirali planirani projekti.“ – rekao je prilikom svojeg obraćanja državni tajnik Mihotić.
 
Inače, jednodnevna je Konferencija okupila oko stotinjak sudionika, među ostalim predstavnike Europske komisije, Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri Europskoj uniji, Hrvatske gospodarske komore, Odbora regija, talijanske regije Molise, albanske regije Tirana kao i delegacije Dubrovačko-neretvanske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske te Karlovačke županije.