Vlada RH: Usvojen Nacrt konačnog prijedloga zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka (EU)

 

Vlada je na današnjoj 59. sjednici usvojila Nacrt konačnog prijedloga zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka (EU).

Naime, ovim Zakonom se uređuje sigurnosna zaštita luka i brodova, stvaraju se uvjeti za izravnu primjenu Uredbe (EZ) br. 725/2004 te se prenosi u hrvatsko zakonodavstvo Direktiva 2005/65/EZ,
prvenstveno kroz definiranje luke, odnosno lučkog operativnog područja, uvođenje te primjenu novog sustava sigurnosne zaštite, kao i uvođenje osobe za vezu u nadležnom Ministarstvu, što u važećem Zakonu nedostaje.

Svaka luka odnosno lučko operativno područje na koje se primjenjuje ovaj Zakon mora imati procjenu sigurnosne zaštite luke i plan, koju obavljaju četiri priznate organizacije za sigurnosnu zaštitu luka u Republici Hrvatskoj.

Istodobno ovaj Zakon se primjenjuje na putničke brodove u međunarodnoj plovidbi i teretne brodove od 500 BT i veće u međunarodnoj plovidbi, te u ovom trenutku imamo ukupno 43 hrvatska broda na koje se primjenjuje ovaj Zakon, odnosno mjere sigurnosne zaštite koje su njime propisane, te za njegovu provedbu nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske.