Vlada RH: Usvojena Obavijest o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe i školjaka u akvatoriju Vrgadskog kanala - polje 1

 

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o poništenju postupka davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe i školjaka u akvatoriju Vrgadskog kanala - polje 1. 

Naime, u postupku javnog prikupljanja ponuda provedenom po Obavijesti o namjeri davanja koncesije, nije zaprimljena niti jedna ponuda, čime su ispunjeni uvjeti iz članka 28. stavka 2. točke 2. i stavka 4. Zakona o koncesijama (NN143/12) o poništenju navedenog postupka.

Imajući u vidu gospodarski značaj ovoga zahvata, Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Obavijest o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe i školjaka u akvatoriju Vrgadskog kanala - polje 1.

Usvajanjem Obavijesti raspisuje se natječaj za dodjelu koncesije na rok od 20 godina, radi uzgoja bijele ribe kapaciteta do 804,4 tone i školjaka kapaciteta do 120 tona godišnje.

Pomorsko dobro koje se u ovom slučaju daje u koncesiju zauzima površinu od 224.800 m², pri čemu početni iznos stalnog dijela koncesijske naknade iznosi 0,50 kuna po m² zauzetog pomorskog dobra, a početni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade 0,30 % prihoda ostvarenog od uzgoja bijele ribe i 0,20 % prihoda ostvarenog od uzgoja školjaka.