Državna tajnica za more Maja Markovčić Kostelac u radnom posjetu Splitsko-dalmatinskoj županiji

 

Državna tajnica za more Maja Markovčić Kostelac sa suradnicima je boravila u dvodnevnom radnom posjetu Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Radni posjet splitskom području državna tajnica Markovčić Kostelac započela je u Marini Kaštela, gdje je u pratnji pomoćnika ministra Anđelka Petrinića, sudjelovala na predstavljanju socijalno-pedagoškog projekta „Mirno More Flota Mira“ .

Projekt 23. godinu za redom okuplja mlade osobe iz socijalno ugroženih skupina, osobe s invaliditetom, kroničnim bolestima, koji tijekom dvotjednog boravka na moru, sudjeluju u različitim kreativnim i sportskim aktivnostima koje imaju za cilj borbu protiv svih vidova predrasuda i diskriminacije, u duhu međusobnog prihvaćanja i tolerancije.
„Ministarstvo ovaj hvalevrijedan projekt podržava od 1994. godine, a nema li veće radosti i sreće nego vidjeti osmijeh i veselje na licima mladih ljudi koje je zbližilo upravo more. Pred morem smo svi jednaki“, istaknula je državna tajnica Markovčić Kostelac.

Dolazak u Splitsko-dalmatinsku županiju državna tajnica Markovčić Kostelac iskoristila je i za posjet Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Na Fakultetu je upriličeno potpisivanje Ugovora o suradnji Sveučilišta u Splitu i nastavne baze, kojime će se omogućiti bolje i kontinuirano obrazovanje studenata pomorstva te veća konkurentnost hrvatskog pomorskog sektora na zahtjevnom svjetskom tržištu.

Potpisivanjem Ugovora Sveučilište, Pomorski fakultet i Hrvatski registar brodova utvrđuju da u cilju povezivanja prakse, znanosti i visokog obrazovanja, reguliraju međusobne odnose nastale uspostavljanjem poslovne suradnje Sveučilišta u Splitu, sastavnice i nastavne baze.

„Vlada i Ministarstvo zajednički rade na podizanju konkurentnosti i boljih uvjeta rada za pomorce. Stipendiramo učenike i studente pomorskih škola i fakulteta, a sufinanciramo i vježbenike za brodove hrvatskih brodara i poslodavaca. Podizanjem kompetencija omogućavamo lakši ulazak hrvatskih pomoraca u svijet rada“, rekla je nakon susreta s dekanom fakulteta Nikolom Račićem i potpisivanja Ugovora državna tajnica Markovčić Kostelac.

Radni posjet Splitsko-dalmatinskoj županiji nastavljen je u Lučkoj upravi Split, na sastanku s ravnateljem Vicom Mihanovićem s kojim je državna tajnica Markovčić Kostelac razgovarala o ključnim infrastrukturnim projektima u luci, među ostalim razvoju terminala i budućnosti prostora nekadašnje tvornice "Dalmacijavino".

"Lučka uprava će raspisati natječaj za izbor koncesionara i razvoj terminala, pri čemu će prostor negdašnje zgrade „Dalmacijavina“ nakon izmjena Generalnog urbanističkog plana biti prenamijenjen za razvoj kruzing turizma.. S tim u vezi vodstvo Lučke uprave me izvijestilo o daljnjim planovima za unaprjeđenjem gradskog dijela luke, odnosno izgradnji šetnice koja će biti u funkciji boljeg korištenja lučkog prostora ", rekla je državna tajnica Markovčić Kostelac.

„Izgradnjom potpuno nove zgrade putničkog terminala, lokacija postojećeg graničnog prijelaza će se izmijeniti, a sve kako bi se otvorio prostor za potpuno nove sadržaje koji su bliže gradu“, kazao je ravnatelj Mihanović i dodao kako će novi granični prijelaz biti u skladu s uvjetima Schengenskog prijelaza.

„Ključno je da se izmjenama GUP-a projekt na prostoru negdašnjeg "Dalmacijavina" izdvoji iz projekta Istočne obale“, istaknuo je ravnatelj Mihanović, dodajući kako je otegotna okolnost što je zgrada "Dalmacijavina" zaštićena i mora ostati u zadanim okvirima.

Dvodnevni radni posjet Splitsko-dalmatinskoj županiji, državna tajnica Markovčić Kostelac završila je u Hrvatskom hidrografskom institutu na sastanku s ravnateljicom HHI-a Vinkom Kolić