Vlada RH: Usvojena Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine Istarske županije o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rabac

 

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine Istarske županije o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rabac, u dijelu koji se odnosi na proširenje lučkog područja luke Trget i utvrđivanje lučkog područja luke Prtlog.
 
Podsjetimo, sukladno članku 74. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama županijska skupština utvrđuje lučko područje u skladu s prostornim planovima i uz suglasnost Vlade RH.
 
Usvajanje današnje Odluke nema utjecaja na Državni proračun.