AZOLPP: Odabran koncesionar za liniju 616 (Trogir) - Slatine - Split

 

Upravno vijeće Agencije za obalni linijski pomorski promet donijelo je na sjednici održanoj dana 30. kolovoza 2017. godine odluke o ishodu natječaja za obavljanje javnog prijevoza s obvezom javne usluge na dvjema profitabilnim državnim linijama: brodskoj liniji 616 (Trogir) – Slatine – Split i obratno te trajektnoj liniji 635 Stari Grad – Split i obratno.

Liniju 616 (Trogir) – Slatine – Split i obratno tako će sljedeće tri godine održavati Bura Line & Off Shore dok je postupak davanja koncesije za trajektnu liniju 635 Stari Grad – Split i obratno poništen jer na isti nije pristigla nijedna ponuda.

Temeljem odluke Upravnog vijeća Agencije za obalni linijski pomorski promet ponovno su raspisani natječaji odnosno pokrenuti postupci davanja koncesije za obavljanje javnog prijevoza s obvezom javne usluge na profitabilnim državnim linijama za koje su raniji postupci davanja koncesije poništeni:

- trajektnoj liniji 635 Stari Grad – Split i obratno te
- brodskoj liniji 616 (Trogir) – Slatine – Split i obratno.

Rok za dostavu ponuda bio je četvrtak 24. kolovoza 2017. godine u 15:00 sati, a Stručno povjerenstvo je prispjelu ponudu otvorilo 25. kolovoza 2017. godine u nazočnosti predstavnika brodara u prostorijama Agencije za obalni linijski pomorski promet.

Na natječaj za liniju 616 (Trogir) – Slatine – Split i obratno javio se brodar Bura Line & Off Shore, čija je ponuda prihvaćena, te će liniju održavati sljedeće tri godine i plaćati godišnju promjenjivu naknadu za koncesiju u visini 2 % ukupno ostvarenoga prihoda na liniji.

Na natječaj za održavanje linije 635 Stari Grad – Split i obratno nije pristigla niti jedna ponuda. Kako je ovo već drugi neuspjeli postupak davanja koncesije na predmetnoj liniji, iz istog proizlazi da ne postoji interes brodara s područja Europskog gospodarskog prostora (EGP) da istu liniju obavljaju pod uvjetima profitabilne linije. Obzirom da je linija od općeg gospodarskog interesa i s obvezom javne usluge te da je potrebno osigurati kontinuitet i redovitost prijevoza, Agencija je izradila Program za dodjelu naknade za obavljanje javne usluge javnog prijevoza, te je odobrenje Programa preduvjet za pokretanje otvorenog postupka javne nabave za obavljanje javne usluge javnog prijevoza na liniji 635 Stari Grad – Split i obratno. Obzirom da je riječ o liniji na kojoj se u posljednje dvije godine ostvaruje prosječni godišnji promet putnika veći od 300.000 putnika, odobrenje daje Europska komisija.

Odluke o ishodu natječaja biti će objavljene u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.